סדנה למודעות עצמית העצמה וגיבוש צוותי באמצעות פרחים