מחכמתו של הרב יורם אברג’ל

 

 

כמה קשה החטא.

וכמה קשה שמשליכים את החטא על אחרים.
תקבל אחריות על החטא שלך.
כל המחטיא את חברו נענש.
לא עושים מצווה עם עבירה.
לעולם לא לצער שום בריה.
(הרב יורם אברג’ל זצוק”ל)

מוות וחיים ביד הלשון
ראשי תיבות בולם.
בולם מבול, אותם האותיות.
בולם את פיו ניצל ממבול.
כך ניצל נח.
מי שמדבר על אחרים ה’ סוגר לו הכל.
נוח שמר על לשונו.
שמר בריתו בחירוף נפש..ברית הלשון וברית קודש קשורים זה בזה.
מי שמדבר לשון הרע יש לו פגם מולד ביסוד.
מילה גימטריא פה.
ה’ הציל את נוח כי שמר את לשונו.
“לשון” גימטריה של מידות התיבה.
תפקיד האדם לקיים את רצון הבורא “תולה ארץ על בלימה”
ישב ולא עבר עבירה נחשב שעשה מצווה. כל דקה היא פוטנציאל לחטוא.
ילד עוזב את הדרך כשמחשבת ההורים מלאה זימה.
האור החיים הקדוש. הלשון הרע מטמא אבריו של האדם.

היום ז בחשוון אומרים “ברך עלינו”.
השפע שנגזר עליך בראש השנה מחלקים אותו היום.
העיקר הוא המעשה. תלמד תורה, תעשה מעשים טובים, תעזור ליהודים, תתן למי שזקוק.
אם מתמעטות ההכנסות צריך לתת יותר צדקה.
כשאתה נותן לעני הוא עוזר לך לתקן את עצמך. הוא עושה לך טובה.
לכן צריך האדם כשנותן משהו שישמח במקבלים ממנו.
(הרב יורם אברג’ל זצוק”ל)

אף פעם לא יורד לעולם אדם מתוקן.
העולם הזה דומה למוסך. לא מכניסים למוסך אוטו תקין. מי שמתוקן נשאר למעלה ועולה מחיל אל חיל.
מה אנשים עושים פה?
יהודי שכאן כבר היה כאן כמה פעמים.
כל נשמה לא תגיע למקומה עד שיתוקן עד הסעיף האחרון.
לכן החיד”א הקדוש כותב שאדם צריך להתפלל שיזכה להשלים את תיקונו בגלגול הזה.
ולכן חז”ל המליצו במסכת אבות: מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה.
כי אולי רק לזה הגעת. הגעת למצב של לתקן משהו מסויים ופתאום זה ברח לך. היית עייף, היית עצבני, פספסת את המצווה ואז אתה חייב לחזור על זה בגלגול. כולם צריכים לקבל את התיקון שלהם. יש לפעמים שנפרעים מהאדם, אחת אחת, יש בבת אחת, יש בתשלומים, יש כשהוא ער, יש כשהוא ישן, יש מדעתו ויש שלא מדעתו.
למשל בגלגול הקודם היה עושק אנשים. עכשיו שמו אותו כמנהל בנק. ומישהו עקץ את הבנק והוא נכנס לבית הסוהר. אילו אנשים שאתה עקצת אותם בגלגול הקודם. הקב”ה לא מוותר לאף אחד. דוגמא נוספת, אדם שבגלגול קודם, נאף עם אשת איש, וגרם לכך שהאישה נאסרה על בעלה, בגלגול הזה כל זיווג שבא לא הולך. תקוע. אתה אסרת אישה על בעלה אני אאסור עליך את כל הנשים.
התרופה לייסורים זה שקט. כי אתה צריך להודות לה’ שהוא הסתפק בעונשים האלה. יש עונשים של כמה דורות. התשובה פותרת את הבעיה. בתנאי שבחיים אתה לא פותח את הפה. אלא אתה אומר, כל מה שה’ עושה לטובה עושה. נפל העסק ברוך ה’, לא הצלחת בתפקיד ברוך ה’, הדיחו אותך מהכנסת ברוך ה’, לקחו אותך לחקירות ברוך ה’. העולם הזה דומה לסופרמרקט. בסופר יש עגלות ויש מדפים מלאים סחורה ויש גם קופה רושמת. אתה לא יוצא עד שאתה משלם פריט פריט. לא יוצאים בלי לשלם. כל עוד אתה חי ויכול לשלם זה נקרא צחוק. כי כל 70 שנה של ייסורים כאן, זה לא סבל של 5 דקות שם. יגיע הזמן ותראה מה השכר של מי שמקבל באהבה. תקבל באהבה!
(הרב יורם אברג’ל זצוק”ל)

ה’ שם את כל האוצרות מתחת לאדמה. גז, נפט, מים, זהב נחושת, הכל נמצא מתחת לאדמה. בשביל להצליח למצוא, אתה צריך לחפור.
כך זה גם בהיבט הרוחני. הפוך בה והפוך בה דכולא בה. תפקידך להשקיע. בעל התניא הסביר מה הרווח שלך בהשקעה במצווה. מי שמשקיע מעט מקבל שכר מינימום. מי שהשקיע הרבה יקבל שכר הרבה. לפום צערא אגרא. כל מצווה תלוי איך אתה עושה אותה. אתה משקיע מינימום תקבל מינימום. משקיע מקסימום תקבל מקסימום. תשקיע אמיתי לשם שמיים, לכבוד ה’. ה’ שמח מהעם הפשוט. עם פשוט שעושה את המצוות בלי התחכמויות. שם השכינה שורה. הדור צריך להיות ראוי שיבנה בית המקדש. ה’ רוצה ענווים. “יפאר ענווים בישועה”. תדבק בצדיק גדול, אמיתי. כדי להידבק בצדיק אל תיסע לחו”ל, קח את הספר של הצדיק ותלמד בו. קח ליקוטי תפילות ותתפלל. אחד כמו הרב עובדיה שקול כעשרים מיליון יהודים. מה שעשה, עשה לכבוד ה’.
מרן אסר פיאות. הרב עובדיה נאבק בפיאות הנוכריות. כשיבוא המשיח הוא ידע את מי לקחת איתו. להגיע מוכן לגאולה, זה לעשות את מה שטוב בעיני ה’. מה שטוב בעיני ה’ תעשה! תעשה את הכי טוב שאתה יכול. זה כוחו של התניא.
(הרב יורם אברג’ל זצוק”ל)
יב חשוון
לא שוברים את הגוף שומרים עליו. צריכים חאכול כי בכוח האכילה תהיה כמו אליהו הנביא. בכוח השתיה תהיה עירני. מה שעוזר לך להיות חזק תאכל. אוכל זה דבר טוב, אבל קצת. אבור לקום מהשלחן שבע. השביעה מהשלחן מגבילה אותך. אתה צריך לקום עם טעם לעוד משהו.
אם שקית החלב נפוחה סימן שהחלב החמיץ. י’ היא קטנה, הכל עומד עליה. התחבר לאנשים השפלים הענוותנים. ברח מגסי רוח שאינם מכבדים נשותיהם ואת הבריות. הקב”ה נתן את התורה על ההר העניו. מלפפון גדול לא טעים. את הגדולים משאירים לפרות. הקטנים טעימים. הגמרא אומרת, תזכור תמיד! אתה נקרא כוכב! יהודי צריך לדעת שהוא כוכב. הכוכב נראה קטן כמו אגוז, הגודל האמיתי שלו פי מאה מכדור הארץ. אתה רוצה להיות כוכב? כעפר הארץ! אתה רוצה להתעלות אתה יכול להתעלות עד הכוכבים. מי קובע את העליה והירידה? רק אתה! אתה קובע את העליה והירידה. בדרך שאתה רוצה לבחור שם ה’ מוליך אותך. ה’ לא מתנגד לאנשים. לעיתים ה’ בא איתך לעיתים שולח אותך לבד. הקב”ה לא לכולם מצטרף. רק ה’ מריח ריח לא טוב, בורח. כשיעקב נכנס לאביו נכנסה עימו גן עדן. הבגדים מבטאים את הבן אדם.
הרבה אנשים זוכים להינצל כי זכו להידבק בצדיקים. כשאתה רוצה להתקרב לה’ צריך נקיות. ונקיות אין לו סוף. מסילת ישרים פרק יא. אדם שלא למד את הפרק הזה כמה פעמים, קשה מאד שיתנקה. התפילה שלו היא מהפה לחוץ. התפקיד שלנו זה להתמלאות מדברים טובים, לא מדברים רעים. מאנשים טובים, מאנרגיה חיובית, מאנשים טהורים, כשרים, ששומרים את לשונם, וליבם טוב, ששומרים ברית קודש.
הרב יורם אברג’ל זצוק”ל

יג חשוון
קדש עצמך במותר לך. תשמור על הקגושה שלך.
הרב מצטט את הרבי:
הבעל שם טוב למד גמרא עם תלמידיו. לשון הרע קוטל שלושה: המספר, מי שדברו עליו והמאזין. תאמר למספר: לא תשתוק אני הולך. לא שתק הלכת. כשאתה מבייש אדם, בגשמיות לא עשית כלום, אבל ברוחניות קשה יותר מרציחה. רוצח עושה מעשה חמור מאד. הנרצח בתום תהליך יציאת הנשמה, שזה ענין של 10 שניות הוא חוזר למקום מאד גבוה, אין לו דין ולא משפט ושום גהנום. כמות שהוא, הקב”ה לוקח את החלוק שלו, מטביל אותו בדם הנרצח, מחוקק את הצורה שלו, ואומר לו תרגע היום אני לא אעשה כלום, ביום נקם אני אלבש את הבגד הזה והתמונה הזו יראה אותה הרוצח ויקבל את המכה שלו בראש. אל תדאג. כל זה ראיתי באור החיים הקדוש פרשת צו. כל התורה שלמד הנרצח תורתו מגינה עליו. אחיו של הבבא סלי, שנרצח ע”י מוסלמי במרוקו, בא אליו בחלום לאחר 6 שנים. שאל אותו הבבא סלי: אתה איש קדוש למה ככה? ענה לו, אני לא אענה לך, ה’ יענה לך.
הבבא סלי רואה את האבות בחלום ואת אחיו יושב ליד דוד המלך. אל תצטער. אני נמצא ליד כסא הכבוד. אני גוזר עליך שביום ההילולה שלי תעשה רק מצוות רק שמחות תעשה הילולה. צדיקים אין להם קשר לעולם הזה. הם אפילו לא יודעים מה אתה שח. לכן כשמביישים אדם זה הרבה יותר גרוע מהרצח כי הוא חייב להישאר בעולם הזה ולהתמודד עם הדברים. לכן העונש של אדם שרצח הוא הרבה פחות ממי שבייש מישהו אחר. לכן המוציא לעז על משפחה אין לו מחילה עולמית. לפי האדמו”ר הזקן והבעל שם טוב הביוש קשה מרציחה. לכן צריך תמיד להיזהר, לדבר יפה עם כל אדם בכל עת. לא לתת דופי בשום דבר. להיזהר מאד כי בדברים האלה הכל בדקי דקויות. אלה דברים שאין להם סןף. לכן שרבי אליעזר רצה להיפטר מהעולם, באו אליו תלמידיו לקבל ברכה: הרבי, מה המילים האחרונות שכבודו אומר שישמרו עלינו? אמר להם: היזהרו בכבוד חבריכם. הדבר היחיד שכדאי לכם לעשות, להיזהר בכבוד הזולת. אח”כ הוסיף הושיבו את בניכם בין ברכי תלמידי חכמים ותלמדו אותם בהיגיון. אל תקנה תוכנות ומחשבים. תלמד אותו א’ ב’. אתה צריך לדאוג שהבן שלך יהיה סטרילי מחידקים קטלניים שיש ברחוב. ואז אחרי שתלך לעולמך יש מי שילווה אותך שהם הבנים שיודעים לעשות כבוד למתים.
הרב יורם אברג’ל זצוק”ל

יד חשוון
סגולה לשלום בית.
לא תמיד צריך לשמוח שהרווחת בלוטו או בטוטו. זה רמזים עבים מאד שסלקו אותו מלמעלה. תקבל כאן במזומן את השכר על המצוות שלך. אדם שקשה לו להתפרנס, העסק חורק סימן שעדיין אוהבים אותו. ככל שאתה מקבל שפע גשמי סימן שהמצב למעלה לא טוב. זה הכלל. אם קבלת מעל מה שצריך מייד תשחרר. תחזיר. תגיד קבלתי ואני מחזיר. אם זה הגיע לעניים זה החלק שלי. גם הגיע אליך מיליארדים, כך את הפרנסה ותתחיל להשפיע לאחרים. למעלה תהיה מלך. שם אתה תהיה מחלק גם ברוחניות לא רק בגשמיות. לכן כתוב “ברבים אחלק לו ואת עצומים יחלק שלל” (ישעיהו נ”ג/י”ב). זה ההבדל בין מי שמחביא לבין מי שמחלק. את הכסף אפשר לבזבז מהר. רק נכנסו המשכורות והכסף נגמר. “סוד ה’ ליראיו” (תהילים כ”ה/י”ד). אשתך צריכה שיהיה במקרר הכל מסודר. בשר, חלב, פרווה..תמיד תדאג שלאשתך יהיה הרבה כסף. זה מסוגל לשלום בית. זה כתוב ברמז בספרים “אוֹקִירוּ לִנְשַׁיְכוּ כִּי הֵיכֵי דְּתִתְעַתְרוּ”. תוקירו ותכבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. תן לה 20 שטרות של 20 ולא 8 של 50. תן לה. תמיד תשפיע. תשמח אותה תן לה. תעבוד עם שכל. שלא יהיה מצב שהיא תתרגז. אם היא תתרגז אף אחד לא נח.
הרב יורם אברג’ל זצוק”ל

טז חשוון
אברהם אמר: ואנוכי עפר ואפר. העפר לא שווה כלום. הוא שווה לעתיד. תשים בו גינה תראה כמה הוא שווה. האפר בעבר היה מצוין. היה עץ יפה. עכשיו לא שווה כלום. מה תעשה בו. אומר אברהם אני עפר ואפר. אני עפר של העבר ואפר של העתיד. תראה את הענווה שלו. ה’ אוהב את אברהם כי מעט את עצמו. אמר לו הקב”ה, אתה אמרת עפר ואפר תקבל עפר סוטה ותקבל אפר פרה אדומה. למה? סוטה, העפר בא לתקן את העבר שלה. מה שהיה בעבר לא שווה כלום. גם מה שעשתה לא שווה כלום. האפר בא לתקן את העבר. עכשיו היא תהיה טהורה. כל דבר שנאמר בתורה יש לו משמעות.
למחשבה שליחות לשרת את השכל. וגם את המידות. מתי לשתוק? מתי לדבר? סוף מעשה במחשבה תחילה.
מה קורה כשאין שכל ואין מידות? יש מחשבות רעות. סיבת המחשבות הרעות זה הריקנות שבראש. כשהראש ריק מתורה, כשהבור ריק, נחשים ועקרבים יש בו. כאשר השכל עסוק מאד, אז אין מקום למחשבות של שטות. לא מקבלים אותם. בא אחד לממגיד ממזריטיש שיש לו כל הרבה מחשבות רעות והוא שלח אותו לרב זר מזטמיר. נקש מ10 בלילה עד 4 בבוקר. ואין פותח ואין מרחם. בבוקר פתח לונרהי זר את הדלת. כיבד אותו ונתן לו כל מההשצריך. אחרי שבוע שאל היהודי את הרב זר, אוחי כבודו יודע מה הסיבה ששלח אותי המגיד ממזריטיש לכאן? אני לא פתחתי לך כדי ללמד אותך הלכה למעשה, שאתה תהיה בעל הבית על המוח שלך ולא תפתח למחשבה של שטות שרוצה להיכנס. עד שהיא תלך. בעל הבית הוא הפותח והסוגר. מי שמכניס לבית שלו דברים לא טובים מטמא את עצמו. אם היה לך שכל לא היית מכניס את הדברים האלה (עיתונים, סרטים, אנטרנט…). הנהגת הבית תיקבע ע”י הבעל. הילדים שלי לא ישבו בבית שבו לא שומרים כשרות. הילדים שלי לא ישבו בבית שבו לא שומרים שבת. מחלל שבת הינו כגוי גמור. לא תיתן להם להידרדר עם האחיינים שלהם. אסור לך לאבד מתנה גדולה שקבלת מה’. קבלת ילדים צדיקים תשמור עליהם.
ושיננתם לבניך. אתה תלמד אותו. אתה תשב איתו. אם לא, תשכור תלמיד חכם שילמד אותו. הבטיח הקב”ה כל מה שאתה משקיע בחינוך אני אשלם לך. שתצא מהעולם מה אתה משאיר אחריך? ישיבה. ולא ילד ששרוף על איזה קבוצה.
הרחמנות טובה בקנה מידה מסוים. כל זמן שהוא אצלך תשב עליו כמו שצריך. יעשה פרצופים תיתן לו קוקה קולה וזה יעבור. אנשים מתייעצים עם מי שלא מבין בחינוך כלום. שוחטים אותו בביה”ס, לא שמע ישראל, מורה בלי בגדים, במקום שיהיה אצל רבי צנוע שמלמד אותו תורה.
מי שמוסר את נפשו על זה הקב”ה מעמיד אותו לימינו. “עתידין מלמדי תינוקות להיות לימינו של הקב”ה.”
תשקיע בחינוך. הכסף הראשון של הבית זה החינוך. לא מחליפים פרה בחמור. כל זה נוגע לחינוך הילדים. יזכנו ה’.

הרב יורם אברג’ל זצוק”ל
טוב עין הוא יבורך
כשאדם הוא טוב עין וטוב לב, גם אם יתן לך אבנים תאכל אותם. רק תרוויח. אם אדם אין לו טוב עין גם דבש אל תיקח ממנו. עדיף לך לבלוע סכינים מאשר לבלוע אוכל של אדם כזה. יזיק לך.
זה מה שאנו לומדים מדוד המלך. דוד יפה עיניים. כשאדם הוא טוב עין כל הברכות ביד שלו.

הרב יורם אברג’ל זצוק”ל

כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך יש יותר מצווה לשתוק אם אתה יודע שלא ישמעו לך. כשאתה רוצה להגיד איזה דבר לקהל, ליחידים, לאשתך, לא משנה מי, אם אתה בטוח שישמעו לך, תגיד. אם אתה יודע שלא ישמעו לך, תשתוק! כי לא כדאי להוציא דברים לבטלה.

לפי שכל האדם כך מידותיו.
אם השכל הוא גדול, ראש גדול, גם המידות גדולות. לא נפגע, לא מרמה, לא לוקח ללב, לא בורח מבית הכנסת, לא בורח מהשיעור, מי שלא סבלן חייו חיי תופת. שלושה חייהם, כתוב בגמרא, אינם חיים, הרגזנים, הרתחנים, ואניני הדעת-אדם שמטבעו הוא מפונק, וכל דבר מכעיס אותו.
תקרא את אגרת הרמב”ן, בכל עת אתה צריך להיות סבלן. אין מצב ברמב”ן שאתה לא יכול לשרוד מהעבודה. אלא אם כן, אתה לא קורא את האגרת כל יום. אז זו בעיה. כתוב שיש לקרא אותה פעם בשבוע. אבל בימינו, מי שיקרא אותה כל יום ייטיב לעשות.
הרב יורם אברג’ל זצוק”ל