פרשת וארא

בס”ד

 

וארא/ הרב מוצפי

 

יברך ה וישמרך,  יאר ה’ פניו אליך ויחונך, ישא ה’ פניו אליך וישם לך שלום.

 

הכהן הגדול היה אומר את שם המפורש בבית המקדש ביום הכיפורים. כשהיו יוצאים משם היה משתכח מהם. רבי טרפון היה כהן. עלה לבית המקדש לברך את העם ושמע את הכהן הגדול מברך. היה שם כהן אחד ר’ פנחס והוא היה האחרון שהיה בקיא בשם המפורש. והוא בקש שיביאו אליו מישהו שילמד אותו את השם המפורש. הביאו לו והוא בדק אותו וניסה להכעיס אותו 7 פעמים ולא כעס 7 פעמים. הסכנה היא שיהיה חילול בשם המפורש כאשר ישתמש בו בשעת כעס. 

המשיך לבדוק אותו. 

לקחת מתנות מימיך ? הכוונה היא למתנות כהונה. 24 מתנות כהונה, זרוע לחיים קיבה… אמר לו פעם אחת לקחתי שידעו שאני כהן. אמר לו “לך” ולא למד אותו. וזהו מימיו לא ידעו את השם המפורש. 

ר’ פנחס היה חסיד גדול והיה עובד את ה’ יום ולילה. ויאהב יצחק את עשיו. יצחק היה מידת הגבורה-פחד מה יתברך. עשיו מאיים עלינו כל פעם. אם היתה מנוחה לא היינו מבקשים משיח. הקב”ה השאיר את עשיו כדי לרדות בנו. כמה מסגדים יש בירושלים. איזו גלות קשה.

פנחס זה אשתו היתה רחל והיתה עקרה. לילה אחד בכתה והוא אמר לה אם יוולד בן, ימות קטן. אמרה לו אתה צודק. לילה נוסף בכתה שוב. אתה יודע מה אני רוצה ללדת.. התפלל עליה, נפקדה וילדה בן. ואיך שנולד אמר איך נראה הרקיע ? ומה עושים המלאכים ? כל השכנים באו. ומעל הרקיע יש עוד רקיע, ויש מלאך ששמו כך וכך ועלה עד הרקיע השביעי ואז אמר אני רואה כסא מפואר עם המרכבה ומעל הכסא יושב מלך רם ונשא. בא להגיד את שמו של המלך אמר לו אביו “שתוק”! ומאז הוא לא מדבר. נעשה אילם. אשתו התחננה לבעלה שיתפלל עליו שידבר ואז הוא התחיל לדבר על הגלויות. זה נכתב בספר שנקרא “לשונות הילד”. והוא קבור בכפר בגליל ר’ פנחס ובנו נחמן חטופה. 

למה אמר וידבר ה’, אל משה ? 

ראשי תיבות אמרת למה הריעות יהושוע מכניסם. שאלו מה עונש ? הרי משה עשה זאת מתוך אהבת ישראל. הוא היה משבט לוי ומבית פרעה אז הוא אמר למה הריעות מתוך אהבתו לישראל. למה זה שלחתני ? והצל לא הצלת את עמך ? למה מגיע לו עונש? בפרשת כי תישא משה שואל  למה ה’ יחר אפך בעמיך ? וינחם ה’ על הרעה. אז מה העניין ? זה שאמר הכתוב בקהלת כיצד האדם אשר יבוא האדם זה משה … ? וינחם זה לעתיד ! אבל ב”למה הריעות” זה היה לעבר אז מה התועלת ? לעתיד בוודאי שיבקש. וארא גימטריה יצחק. 

יצחק אבינו היה האב היחיד שלנו שלא נהנה מהמצרים. ומה הקשר ? יצחק היה ישחק  ש-300. צ  של יצחק.  כמה ירד ? 210. יצחק תרם משמו כדי שישראל יסבלו פחות במצריים. אסור לקצר שמו של אדם.  וארא גימטריא יצחק. 

אז זה לא עונש למשה. אתה לא יכול לראות סבל ישראל. ואם היה כעת בגלות הזאת אוי ואבוי כמה מיסים, אנשים בלי בתים, כמה חולים, ה’ ישמור.

מפני מה נסתתר קברו של משה ? כי ישראל היו הולכים אליו ומבקשים ואז היתה מגיעה הגאולה בצורה לא טבעית. הוא היחיד שהקבר שלו הסתתר. אתה רחמן גדול אתה לא יכול לראות את ישראל סובלים. 

הקב”ה אמר למשה אני לא יכול להפר 2 הבטחות:

א. שאתה לא תכנס לארץ.

ב. שימותו ישראל.

ענה לו משה: “ימות משה ואלף כמוהו ואל יאבד אחד מישראל. 

אברהם אבינו בא לקבור את שרה ואין לו כסף והוא צריך לדבר עם עפרון כשמתו מוטל לפניו. יצחק אבינו סבל מהפלישתים.. יעקב כמה צרות היו לו ולא דבר. אתה פעם ראשונה שלחתי אותך וחזרת עם טענות. אז מה התשובה? כי האבות לא דברו כי זה להם עצמם. אישי. אבל משה אבינו זה על עם ישראל. והוא לא יכול לסבול. 

והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצריים. הרי ברור שהם סובלים. 

סבלות זה הכי קשה. החולה יודע שהוא חולה והוא צועק יש תקווה שיבריא. אבל כשהוא לא רוצה להתפלל על עצמו זה סכנה. 

היה מלך שהיה לו בן שעשה דברים לא טובים. ומה שניסה לעשות איתו לא הולך. יום אחד התייעץ עם אחד השרים שלו והוא הציע לו לשים אותו באי עם חליל רועים לחם..  וככה לא יהיה לו עם מי לריב. שבע שנים היה רועה צאן. המלך התגעגע לבן שלו. ניקו את הדרכים והכינו והמלך הגיע ניקו את הכבישים, אספו את העצים והכינו את הכפר לביקור המלך. עשו סעודה וראש הכפר בקש ואנשים בקשו דברים שהם רוצים מהמלך. המלך שואל את הבן שלו, מה הוא רוצה ? אמר הבן אני רוצה ילקוט חדש. התחיל המלך לבכות למה אתה לא מבקש שאחזיר אותך אלי. הבן חולה ! 

זה בא לכותל ומבקש מזדה יד שניה ההוא מבקש בית, השלישי רוצה משכורת יותר טובה. ושמנהל הסניף יתן לי אשראי. תבקשו שאני אחזיר אתכם לציון לירושלים. הם כבר היו מוכנים לסבול את הסבל שמצרים עושים להם. אתם לא מודעים לכך שאתם בגלות. 

קוצר רוח- שהם מקבלים את כל הצרות.

הרלב”ג אומר שמשה לא יכול לסבול ולראות את הסבל של ישראל. היה לו קוצר רוח. 

הרי הוא היה לוי אז הוא לא אפילו לבנה אחת הוא לא בנה. 

אני ערל שפתיים“, אומר רש”י: זה אחד מ”קל וחומר” שיש בתורה. קל ליהודי זה קל וחומר זה פרעה. יהודי איזה שיהיה אם תצליח להדליק את הניצוץ היהודי שלו זה קל אבל גוי כמה שתדבר זה אל הקיר. 

“יקיר מלל”- ערל שפתיים. המילים שלי (של משה) ספורות אני לא מבזבז מילים. על כל מכה היה שבוע התראה. כל מכה היתה חודש. אז בבקשה ממך הקב”ה תטפל בענין הזה.

משה ואהרון היו כמו שני נזמים זוג עגילים. זוג עגילים עם שתי אבנים יקרות. 

היה יהודי אחד סוחר יהלומים. היה לו יהודי אחד שעובד איתו באחוזים. יום אחד היה לו זוג נזמים עם אבן אחלמה, שמה אחלמה ששם אותה עליו רואה חלומות טובים שמתגשמים. והוא נושא חן בעיני רואיו. זה עולה 2000 דינרים. אתה לא מוכר פחות מ 2000. שמר אותם ונסע לסלוניקי ולרומא. שם רצו לקנות תכשיטים, והוא הציג את הנזמים. והנה רק אחד יש. כמה שחיפש לא מצא. יום שלם ומחפש. אין. אי אפשר לקנות אחד. חזר ואמר לבעל הבית אבד לי. בעל הבית דרש את העלות של הזוג, כי אין ערך לאחד. התווכחו ופנו לרב. ואז הלכו לפוסק הדור. 

כל חכם הביא מקורות. הפוסק פסק 1500 תשלם. 2 האבנים היו בנזמים היו מאד נדירות. לכן, זה עוד יותר יקר. משה רבינו הרגיש שהבן זוג שלו זה אהרון. ואהרון הרגיש שמשה זה הבן זוג שלו. 

התחילו 10 מכות. 

ממכת דם העשירו ישראל גם דם וגם מטבעות. המטבעות היו מזהב אדום. זה זהב יקר מאד. הגוי שותה דם היהודי מים. 

מרק ליהודי מרק לגוי דם. על כל כפית מרק 10 דולר אז מזה העשירו ישראל. כמה קשה עניות ? יותר מ 50 מכות. 

צפרדע

7 ימים היו מקרקרים, למה קבלו אותה המצרים כי לא היו נותנים לישראל להתפלל. 

דוד המלך כתב את ספר התהלים ולרגע אחד זחה דעתו עליו, שלא כל אחד זוכה לכתוב 150 מזמורי שירה. 

ואז הגיע הצפרדע ואמרה לו שלא תזוח דעתך עליך אני בכל רגע שרה …

שירות. 

הערוב בא מבחוץ. הוא לא היה פה. אבל הצפרדעים באו מהיאור. צפרדע אחת עלתה והיכו אותה יצאו ממנה 1000. והיכו אותם ויצאו עוד 1000. כל פיתה 3 צפרדעים. האוכל הארונות הכל צפרדעים. וימותו הצפרדעים. 

 

ושמתי פדות בין עמי לבין עמיך. 

 

פדות חסר ו’, חסרה הגאולה. 

 

שלוש מקומות כתוב פדות בתנ”ך:

  1. גלות של אדם בהדמותו לגויים. 
  2. יש פדות בין הישראלים. מתחבר עם אנשים חוטאים. פדות שלח לעמו, להגאל מתוך ישראל שרודפים את הדת. 
  3. והפדות השלישית זה השעבוד של האדם לעצמו לתאוות שלו, וארבה עימו פדות.

שחין

הרמב”ן הקשה קושיה מדהימה ויחזק ה את לב פרעה דווקא בשחין. . 

בכל המכות היו החרטומים מחזקים אותו שלא ישחרר, עם השחין הוא לא יכל לראות אותם אז הוא נשאר לבד ואז יכל להישבר ולהכנע ופה הקב”ה התערב. 

כל מגפותי- רש”י אומר שבשר אותו על מכת בכורות ? מה הקשר בין ברד לבכורות ? איך בברד מכת בכורות ? ברד זה טבת. אז בא נכדו רבינו תם, וכתב פירוש יפה מאד. הפשתה והשעורה נוקתה. בתחילת האביב הפשתה והשעורים צומחים. החיטה והכוסמת בסוף. גם הפשתה בהתחלה. הפשתה והשעורים הם הבכורות של הדגן. ומה עשה הברד הכה הכל. לא השאיר עשב. אז הברד היכה את הבכורות של הדגן.

 

מצרים היתה מלאה עבודה זרה. 

אסור להתפלל איפה שיש עבודה זרה. אל תתפלל לכיוון של הצלב אפילו אם זה בניגוד לכיוון בית המקדש. משה רבינו לא יכל להתפלל בגלל העבודה זרה. מה דווקא במכה הזאת ? העבודה זרה שלהם הבקר והצאן. 

וישראל צלו אותו והשאירו אותו שלם עם העצמות ו”תזרקו את זה בחוץ” והמצרים רואים שהאלוהים שלהם שרוף. בברד כתוב הניס את מקנהו מהשדות אל הבתים. אבל עכשיו, הם נמצאים בתוך העיר. 

יושבי הכרכים, הערים הגדולות רומא אסטרדם יש בהם גזל ועריות. אנשי הכפרים עובדי אדמה מחכים לגשם מתפללים, אפילו הגויים שבהם. 

לכה דודי נצא השדה, כרמים זה בית המדרש. פתח הסמדר אילו שלומדים משניות… 

פרעה אומר העתירו אל ה׳. מצריים היתה ארץ יבשה אבל הוא לא רוצה ברד. 

מה קרה בארבה כתוב מוות ? 

 

הארבה היה שומר שבת. 

האריה לא שמר שבת. 

מאיפה למדנו ? 

וינח ביום השביעי, הארבה בשבת לא עבד. השבת מוכיח שיש השם בעולם. גם הערב רב לא יכולים לסבול שבת. למה המוות הזה ? כי פרעהלא יכל לסבול את הקודש של השבת. 

שום אומה בעולם לא שומרת שבת רק אנחנו. המוסלמים יום שישי והנוצרים יום שבת. 

ויחדלו הקולות- ויחדלו לבנות עיר. מה הקשר ? 

אתה רואה עליה מצרפת אז יש שם אנטישימיות. ואז בונים את ארץ ישראל. 

הגמרא אומרת במסכת חולין. יש עוף ששמו רחם. הוא מביא רחמים. לפני שבא הגשם תראה את העוף הזה מגיע ולמחרת גשם. עם העוף הזה עומד על רגל אחת ושורק מיד יבוא המשיח.