פרשת ויגש

 

 

בס”ד

 

 

ויגש/ הרב ברויאר

 

יוסף ויהודה נפגשים.

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד נפגשים. חז”ל אומרים שמלאכי השרת ירדו למצריים לראות איך השור והאריה מתנגחים. חז”ל מספרים שיהודה אמר אם אתה לא מחזיר את בנימין אני הורס את כל מצריים.

התחושה שלי – עד חצות היום בלילה עוד נמשך “זאת חנוכה” השערים של חיים בנים ומזונות פתוחים עד חצות. האחים שאלו את יוסף: איזה יום הוא הכי גבוה ויוסף ענה ב”זאת תבינו”. ב”זאת אני בוטח”. היום הזה זה יום של עת רצון מאד גבוה. יום של נפלאות. על ניסיך ועל נפלאותיך. יש ניסים שהם נסתרין. היום השמיני של חנוכה זה בבחינת נפלאותיך. עושה צדקות מצמיח ישועות. 

 יוסף ידע שאילו לא היה עובר את המהלך הזה לא היה מגיע למה שהגיע. 

מה זה המושג של עגלות ? מה זה עגלה ?  גלגל. פעם למעלה ופעם למטה. כל הירידה למצריים זה לעלות ולהגיע למעמד הר סיני. אין להתייאש כשאתה למטה תהיה למעלה. 

אני בעל הבירה. 

יהודי הלך בבני ברק וראה עשן, הזמין מכבי אש. פורצים את הדלת ורואים שהיונקרס מוציא עשן. מכתב 900 שקל על מכבי אש. דין תורה על זה שהזמין את המכבה אש. הדין היה אם אתה לא מכיר את הטכנולוגיה תשלם את ה 900 שקל. 

הנה זה עומד אחר כתלנו מציץ מן החרכים. אני מסתכל גם כשהגלגל למעלה וגם שהגלגל למטה. העגלות זה הגלגל החיים מסתובבים. שהקב”ה מביא את האדם לקיר אי אפשר לדחוף אז ממתינים עד שהקיר יזוז. צריך לדעת יש תפילה ליום יש תפילה  לשבוע ויש ליותר. היום זה היה עת רצון גדול. כל הפושט יד נותנים לו.

מה שאני רוצה לזכות את הרבים זה לא הסופגניות. עם מה נשארים מחנוכה ?

ואמרת להזהיר הגדולים על הקטנים. טבת זה חודש שהמזל שלו למטה וצריך להזהר לא ליפול זה ימים נמוכים מאד. זה חודש של עשיו. טרוף טורף יוסף. הקב”ה מכניס את האדם בנישה של לחצים לפעמים זה הכל שחור ויעקב אומר “טרוף טורף” יש לי טריפות הדעת . לקחו לי את יוסף. לקחו לך את הבן אז למה אתה בטריפות הדעת ? 

רצה יעקב לישב בשלוה בגיל 100 לקבל נחת מהנכדים. קפץ עליו רוגזו של יוסף. 

הקב”ה לוקח אותו  מבלי להודיע לו. 

כשיש טריפות הדעת האדם לא עם הקב”ה. אם הוא לקח אותו ככה שב בשקט אל תדבר מילה. 

הגזירה אמת וההשתדלות  שקר. 

ואתה לא אתם שלחתם אותי. אם אתם חושבים שהמהלך שמכרתם אותי 4 פעמים, לא אתם שלחתם  כי עם האלוהים. יוסף לא מחל להם עד הסוף.

ולא יכל יוסף להתאפק. על כל הניצבים אליו. מה הכוונה ? 30 שנה הוא חיכה. לא מכתב לא sms להודיע לאביו שהוא חי,  כי יעקב אבינו היה צריך לעבור את התיקון שציער את הוריו 22 שנה. 

ולעיתים אדם מגיע למצב שהוא לא יכול יותר. התקשרה אלי אישה ולא הפסיקה  לבכות. כשאדם אומר טוב מותי מחיי לא יכול יותר. אז מה קורה ? בשביל מה אתה מענה אותו קח לו את הנשמה וזהו. כשיוסף לא יכל  להתאפק, את נמצאת בחמש דקות האחרונות אם יש לך טענות לה’ זה יקח הרבה זמן. תשתקי תקבלי תגידי תודה ויגמר. זה כדי להעלות את האדם. אי אפשר להגיע ל 2 ללא אחד. 

איך אדם מתרומם ? מעבד עברי ? 

יוסף מצליח מצליח מצליח. זה נקרא הצלחה ? זורקים אותו לבור ערום. הוא אומר פרק תהלים ליד קבר אימו והוא לא בא בטענות. הוא התפלל לאימו תני לי כח לעמוד בנסיונות כי אני יודע שאני שליח של ההשגחה העליונה. הקב”ה מקדים רפואה למכה. 

אותו הקב”ה שנמצא פה נמצא פה. 

לשם מה מגיע אורחת ישמעאלים עם בשמים ? בכדי  שאותו צדיק לא יריח ריח רע. 

יסוד גדול בחשבון אתה צריך להימכר אבל להריח רע לא. בתוך הסיפור הזה הקב”ה נמצא פה בפנים אז אני בידיים שלו אז אני מסודר. 

בסוף אתה תראה שהכל לטובה. אתם הייתם כמו חמורים ה׳ שלח אותי. שבא היצר להגיד לך שתעשה עבירה מה תעשה ?

אשת פוטיפר שנסתה לפתות את יוסף, מה אמר לה ? מקובלנו שבמשפחה שלנו הקב”ה בוחר אחד לעולה, ואם אחטא איך הקב”ה יקח אותי ? איך אהיה קרבן  עולה. 

וינס ויצא החוצה, 

בזה שהשאיר את הבגד סימן שעשה את מה שעשה. עוד דקה אני נשאר אני נופל. הים עומד כמו חומה רואה את עצמות יוסף פחד וינוס. בזכות וינס החוצה. איך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לה׳. 

בזכות “וינס” שיבר את הטבע. 

כשאדם מתגבר בכח מחוץ לטבע אז הקב”ה משנה לו את הטבע. 

הוא מוציא אותו מהים. אין מידת הדין על אדם כזה. 

אנחנו נפרדים מחנוכה. קשה להיפרד כי היינו בהנהגה של מעל הטבע. לא עושים הבדלה כי הימים האלה בהנהגה הניסית צריכים להמשיך ללוות אותנו. הקבה מגביה שפלים. וזה מה שצריך ללוות אותנו.

מה יש לקחת מהחג הזה ?שהקב”ה נמצא איתנו בכל מצב. “כי אשב בחושך ה׳ אור לי.” ואם אדם חי עם זה, הקב”ה עושה לו ניסים. אני שליח של הקב”ה. מה הקב”ה אומר ? נוח לקב”ה מה שאני עושה או לא נוח לקב”ה מה שאני עושה? אם אדם חי ככה יש לו תשובות במקום. 

ואת יהודה שלח לפניו גושנה. שיפתח לו שם ישיבה. לפני שיורדים למצריים צריך שיהיה בית כנסת. אדם מתעורר בבוקר: “ריבונו של אדם תודה שהערת אותי, תודה שאני יכול להתלבש ועכשיו תעזור לי שהיום יעבור בלי בעיות, וגם על החנייה לבקש.

בגשם יורד רפואות וישועות ופרנסות. כמה אנשים נמנע מהם מחלות, כל מיני ישועות הקב”ה מוריד בגשם. לפי התודה זה הכנה של כלים. אם אדם מתרגל לשבח ולהודות זה ניסים. זה הכל ניסיך  ונפלאותיך.

אשת פוטיפר, כל בוקר החליפה בגדים כדי לפתות אותו ולא הצליחה, הוא היה בעל הבית על השנאה ואז הוא מגיע להיות מלך. 

הסוד של חנוכה להודות על כל דבר שעושה איתנו. 

מסוכות עד  הפסח תחנה חנוכה. 

הראתי לך שפח השמן יכול להדליק 8 ימים. ללמד אותנו שגם בתחנה ארוכה ה׳ איתנו. אני בעל הבירה. אל תראה עשן תזמין מכבה אש. תכיר את הטכנולוגיה. מי שרוצה להישרד בעקבתא דמשיחא הזו צריך להבין שיש אדון לבירה. ולמה ה׳ עושה ככה? הנסתרות לה׳ אלוקינו, לדבר עם ה׳ חוץ מהתפילה. מזמור צ”א, יושב בסתר עליון, אני יש לי בטחון בה׳. ביושב בסתר עליון אין את האות ז ׳. כי כשאדם בוטח בה׳ לא צריך כלי זין. 

הרגיל בנר הב ין לן  בנים תלמידי חכמים. צריך שאדם ירגיל את עצמו להכניס עמוק עמוק הלב שה׳ נמצא איתי לכן כתוב “קבעום”.  צריך לקבוע בתוך הלב ה’ איתי.

 

שנזכה לשמור ולעשות ולקיים את כל המצוות מתוך אהבה גדולה לה’.