פרשת משפטים

בס”ד

 

משפטים הגאון הרב בן ציון מוצפי

 

וְאֵלֶּה, הַמִּשְׁפָּטִים, אֲשֶׁר תָּשִׂים, לִפְנֵיהֶם.

 

בפרשה הקודמת הפסוק הזהיר שבכבש של המזבח לא לעשות מדרגות, שמא יתגלה טפח מבשרו. 

המנורה של בית המקדש היה לידה 3 מדרגות. לכוהן יש תפילין. שמא ירים את היד להדליק את המנורה ואז היד תהיה מעל התפילין לכן עשו לו 3 מדרגות. 

טפח מהאישה ערווה ואסור לקרא קדושה. 

מיכל בת שאול הוכיחה את דוד המלך שהיה מרקד לפני ארון הברית. שרקד התגלה קצת מהרגליים שלו..אז ככה היה. הזוהר מביא שכל ענייני תורת הגלגולים בפרשה הזאת. מה ראינו השבוע ? יהיה רצון שיפסק ! הזוהר מביא שמיכל העירה לדוד המלך והיא זכתה אחר כך להציל אותו. היא היתה גלגולה של אשתו של און בן פלט. כמו שהיא הצילה את און בן פלט אז ככה מיכל הצילה מיכל את דוד המלך משאול. 

המזבח היה גבוה יותר מקומת אדם. אם יעלה על המדרגות ויתגלה בשרו זה ביזיון. אז מה מזבח שאינו מבין אדם עד כמה וכמה שלא לפגוע בין אדם לחברו. 

הרי”ף, למעלה מ 900 שנה, הוא ראשון הפוסקים הוא יצא מפס והלך לספרד. שם חלה והלך לרופאים. שם אמרו לו שבגלל חוסר פעילות גופנית הוא חולה. היה שם בית מרחץ ושלחו אותו לעיסוי ואתרו הבעיה, שמנים ועשבים. חודש ימים כך הבריא. לאחר זמן מה פנו אליו שיפסוק דין  לגבי בית המרחץ , והוא לא רצה לפסוק כי הבריא שם ולא רצה לפגוע. לכן שלח אותם לדין במקום אחר.

צריך להתחזק השבת זה שישי שבשישי. 

כל אחד צריך לומר בשבילי הצער הזה. הקב”ה לוקח את צדיקי הדור וכשאין צדיקים הוא לוקח תינוקות. אין צדיק שעומד ומתחנן שהנחש לא ישך. 

אומר ר’ משה אל שייך ומה זה “אלה המשפטים” ? על זה נאמר “משפטי ה’ אמת צדקו יחדיו.”  בבית משפט של בשר ודם כשבאים להעניש מישהו תופשים גנב רוצח הורגים אותו. זה משפט צדק ? אצל הקב”ה זה לא כך. כל משפט ודינו. מכה אביו בחייו חייב מיתה אבל אילו היכה …התורה מבחינה בין הכאה לקללה…אלה המשפטים אשר תשים לפניהם יש יחס ויש דירוג. 

אומרת הגמרא ידוע שהאש של פה אחד משישים של גהנם. אז מה ההבדל אם נשרף כאן או נשרף בגהנם ? נותנים לו בגהנם את הכח לסבול בשביל אלף רציחות. יאריכו את העונש לפי העבירה. כיוצא בזה בתענוגים של גן עדן. אדם עולה לגן עדן למד 100 פעמים את הש”ס. שלחן מזהב נגנים מפלי מים לכבודו..תענוגים אמיתיים לא דמה. כמה יכול לאכול ולשתות ? חצי שעה שעה ? די לא יכול עוד. כל צדיק יקבל לפי עבודתו. זה היה צריך לעלות 150 מדרגות יש לו שכר על כל מדרגה. ומי שעלה 90 מדרגות השכר על 90 מדרגות. 

כי תקנה עבד עברי. עברי , עובר. שם השם מתחיל לכתוב מתחיל ב י . כל דבר שאתה כותב אתה מתחיל ב י.

אחרי גיל 60 יצא לחופשי להכין את עצמו לעולם הבא. 

אם בגפו, בגפו לבד, ריק מחטאים זוכה לגן עדן. התורה הולכת איתו ביחד. 

היתה מחלוקת בין הליטאים לחסידים בזמן הגאון מוילנה. בחול מועד סוכות נפטר הגאון מוילנה. היו חסידים ששמחו. ר’ לוי יצחק מברדיצ’ב הזהיר אותם. שספר תורה עטף אותו וכך עלה למעלה. אלישע אחר אפילו שעשה תועבות לא שלחו אותו לגהנם בשל התורה שהיתה בו. עד שבא ר’ מאיר וכשנפטר יצאה אש מקברו של ר’ אלישע אחר וכך הכניסו לגהנם.  ור’ יוחנן הכניס את אלישע אחר לגן עדן. אחר כך ירדה אש לכסאו של ר’ יהודה הנשיא כשדבר עם ביתו של ר’ אלישע אחר.. אמרה לו: ראה תורה שהיתה בו. אמר ר’ יהודה הנשיא אם כך באלה שמעשיהם לא טובים מה עם אלה שלומדים תורה ומעשיהם טובים. צריך להוסיף וללמוד תורה. ממה ילדים קטנים מתים ? מעוון ביטול תורה. שיחות בפלאפון, קריאת מודעות כל רגע ורגע אדם חייב בלימוד תורה. העוון של ביטול תורה הוא הכי נורא. ויצאה אשתו עימו זו התורה. שבת חתן נותנים לחתן להרים ספר תורה. למה ? האישה הראשונה שלך זו התורה. והאישה השניה זו אשתו. על זה נאמר שמזבח בוכה שאדם עוזב את אשתו הראשונה. אשרי אדם שיש לו תורה שהתורה תלווה אותו שם. 

ה’ איש מלחמה …

עיקר בואך לפה לתורה. התירו לאדם לעבוד משום הפרנסה. אבל לא תצא מפה כעבד שכל הזמן עובד ועובד ועובד.. למה מברכים כל בוקר שלא עשני עבד ? הרי כל לילה הנשמה חותמת על מעשיה. הולך לעבודה במקום ללכת להתפלל אז הוא עבד של המעביד שלו. ר’ יצחק פלאג’י כותב מי שנלחם בתורה מקבל נשמה של גוי. אם אדם עושה עבירות חמורות אז נוטלים את נשמתו ונותנים לו נשמה של גוי.

איש מחשבים גאון הלך לסין ועשו הסכם על קניית מחשבים והוא היה יושב בסין. אכל קרקרים ושימורים. אחרי 3 חודשים של עבודה נמאס לו חיפש דג לשבת הלך לשוק של הדגים שוק של חצי מליון איש ומה יש שם נחשים לטאות גואנה עכברים מה לא ? אחרי קילומטרים מצאתי דגים עם קסקסים. למחרת ברכתי בכל הכוונה שלא עשני גוי שהבדילני מן הטועים..

נכון שיש דין של גניבה ואבידה אלא בא לומר שהקב”הה נתן לאדם עושר חפצים דירה נאה נתן לו את זה בשבילו ? לא! זה חלק של העני. עשיתי גיבורים וחלשים העשיר פלוני יש לו כסף של 50 עניים. בלון אחד של גז תראה מה עשה. הרג משפחה שלמה. 

לא נתן לעני בא מס הכנסה לקח את הכסף. המעשר גורם לכסף להישמר. 

כי יתן איש…ביד ההורים הילדים ביד המורים התלמידים. צריך לשמור עליהם. חמור חומרי. יש לו תקנה. הוא הולך אחר בשיחה נאה. אתה שר לו ומלטף אותו אז הוא נהיה חבר שלך. אם יש ילד היפראקטיבי תדבר איתו יפה תגיע אליו ותשמור אותו. הוא מת רשע כי לא שמרו עליו. לא היה  מי שיסתכל עליו ויתן לו מילה טובה. 

כי ישאל איש.. מדובר על מנהיג הוא צריך לשאול ולדעת ולהזהיר אותו על כמה שקורא. ר’ חיים פלאג’י רואה בחלומו 3 זקנים אברהם יצחק ויעקב, אחד מהם הכניס לו חפץ לתוך הכיס. אתה מטלטל. אני התבישתי. מחילה אתם שמתם לי. הם הבינו ואמרו לו מי שנשמעים דבריו על בני ביתו נתפס על בני ביתו ומי שעל בני שכונתו … ועירו..הבנתי שמרמזים לי שיש בעיה של טלטול. והיה בוכה. יש פרצה אנשים הולכים לטייל בשבת ומטלטלים. מיד העמיד אנשים והסתובב בכל בתי הכנסת של העיר ובכיתי ואמרתי תעמידו שומרים בכל מקום שלא יהיה טלטול. עד שהדברים הגיעו לשער יפו פה בירושלים. 

הגמרא מתארת כיצד מתפתח התינוק במעי אימו…אין לך ימים שהאדם בטובה כמו בימים שברחם אימו. לי תכרע כל ברך זה יום המיתה. תשבע כל לשון זה יום הלידה שהשביעו אותו “תהיה צדיק ואל תהיה רשע.” 

היה מעשה נורא ר’ יהודה דמונלה גאון מאיטליה רופא עצום בקיא ב 17 שפות. מסתכל בעין ויודע מה האדם חולה ומה תרופתו, ומלאך מלווה אותו את הרופא. אני זוכר שהבאתי לאבי רופא, עמד, כי מלאך נכנס עימו. 

הרב חידא בספרו שם הגדולים מספר את זה. יום אחד השכנה ילדה תינוק חולה מאד. והוא טיפל בו וכל פעם נהיה חולה מחדש. בגיל 4 חודשים האישה רואה שהתינוק מכחיל מהר העירה את ר’ יהודה והנה התינוק עמד רגליו ואמר “שמע שראל ה’ אלוהינו ה’ אחד”.  ואז ר’ יהודה  דמונלה אמר עכשיו אני מאמין בתורת הגלגול. מי אמר לו להגיד שמע ישראל. מכאן תדע שכל תורת הגלגול בפרשה שלנו. 

מה דין שואל ? חייב באונסין. 

עושה לכבוד ה’ יתברך זה נקרא שומר חינם זה חייב בפשיעה. רק אם פשע חייב. 

שומר שכר עושה מצוות בשביל שכר. רץ אחרי המצוות בשביל שכר. חייב בגניבה ואבידה. אם שכחת איזה מצווה אז אחשיב לך עבירה. 

ומה שוכר ? ימאי, דייג, מה הוא עושה  ?משלם לתלמיד חכם חייב בגניבה ובאבידה. 

ומהו  שואל ?חי על הבאבאלה מחפש אוכל בחנם ולא עושה מצוות וכל הזמן הוא חי באובר. זה חייב באונסין. גם על זה ישלם. 

יש דבר מדהים בפרשה. “ויצאה חינם אין.” סופי תיבות המן. 

הכסף נתון לך. כסף גימטריא עץ. המן נתן את הכסף לצדקה כדי שיגן עליו. ויצאה חינם אין. 

אם אדם ראה שור נגח סימן טוב. זה מראים לו שיהיו לו בנים שינגחו זה בזה בהלכה. איפה ראינו את זה ? כי הוא ראה שור נגח. 

כי יבעיר איש שדה או כרם…איש זה הקב”ה. שדה זה עם הארץ. כרם זה תלמיד חכם. ובער בשדה אחר גם השבוע נפטרו כמה תלמידי חכמים..הסבר אחר: שהיה בית ראשון נחרב וגם בית שני עלה בלהבות. מה אומר הקב”ה אני אבנה לכם בית שלישי הכי טוב והכי מפואר. 

קטנים מתים בעוון הדור. 

אני הצתתי אש בציון ואני עתיד לבנות את ציון. הרב מבקש שנעשה ווידוי ונקבל עלינו תשובה.

הרב אומר את הוידוי בבכיות וכל הציבור בוכה עם הרב.