פרשת שמות

 

בס”ד

 

שמות/ הרב מוצפי תשע”ד

ויצעקו אל ה’ בצר להם.

הקב”ה עם האדם בצרה אפילו עם הרשע. 

יהודה- להודות לקב”ה על כל יום ויום על כל פעולה ופעולה. 

יששכר- יש שכר. היה בן מלך שחטא לאביו, יום אחד עשה פשע נורא הגלה אותו אביו. שם הוא היה רועה צאן. לימים בא האבא ושמע שהבן שלו הפסיק לעשות עבירות והוא מועיל. הבן התגעגע והחזיר אותו לעירו. והבן היה יושב ובוכה: 12 שנה לא ראיתי אותך, כמה פצעו אותי. אמר האב: תביא רשימה של על המכות והפציעות שקבלת. כל לילה היה הבן כותב מה עשו לו, היה לו שלג ולא יכל לצאת מהבית. ןהאבא על כל מכה ומכה שלם לו. וכך הוא עלה ועלה על כל ראש השרים. אחרי קבלת כל העושר היה הבן בוכה: מה  חבל שלא קבלתי עוד מכות. אודך ה׳ כי אנפת בי. 

יששכר – שכר השעבוד, על כל שעבוד, על כל צער והתגברת יש שכר על כל צעד וצעד, על כך פסיעה ופסיעה.

זבולון- זבול זה בית,  משכן, השכינה תגור אצלו.

בנימין-ימין ה׳ רוממה.

דן- ידון את על הגויים שעשו לנו צרות, טיפה טיטוס ? כולם, ה׳ יחיה אותם ויביא אותם למשפט.  “כי שמה כסאות למשפט כסאות לבית דוד”.

נפתלי- נופת צופים. 

גד -יש בו כל המעדנים שבעולם. 

אשר- ישרו אתכם.  

יוסף-יוסיף לנו  ה׳ עוד חיים. 

הרדב”ז – ר’ דוד בן זמרה, היה לפני 500 שנה במצריים. בגיל 110 עלה לצפת. כתב פירוש נפלא על התורה. 

ו”יוסף היה במצריים” –  להודיעך צדקתו של יוסף. טוב לומר כל ליל שישי (זאת אומרת ביום חמישי בלילה)  24 פעמים יוסף. אח”כ, יאמר 24 פעמים יסוד. וזה מכפר. גמרנו אין  עוונות. הוא יוסף הרועה צאן אביו, הוא היוסף שהיה מלך ועמד בצדקו. 

בנות יתרו אמרו לאביהם: “איש מצרי הצילנו מיד הרועים”. 515 תפילות משה התחנן כדי להכנס לארץ ישראל. משה אומר אני דאגתי להביא את ארון יוסף. מי קבר את משה רבינו ? הקב”ה. למה? כי רק הוא טיפל בארון יוסף. סרח הראתה למשה איפה הארון. לקח משה קלף וכתב עליו “בן פורת יוסף..” ובקש שהארון יצא ואכן הארון יצא. ומשה נשא את הארון 40 שנה. 

אתה שמעת שאומרים עליך איש מצרי ושתקת ? זו אחת הסיבות שהוא לא נכנס לארץ ישראל. 

“ויעצמו במאד מאד” – 6 בכרס אחת יש אומרים 60 בכרס אחת. זכר “זה כר”- כל תינוק היה בא עם הצ׳ק שלו. היום הנקבות יותר טובות מהזכרים. 

“לא שינו את לשונם”, אבל מלאו את בתי הקרקסאות והתיאטראות. ואז זה הציק למצרים והם הלכו להתלונן אצל פרעה. ואיך היה בגרמניה ? החוק הראשון בחוקי נירנברג היה  שאסור ליהודים להכנס לתיאטראות. 

אמרו לר׳ עקיבא איגר:  כל שבת היהודים הולכים לתיאטרון. אז מה עושים ? אמר להם : אל תדאגו אני אסדר את העניינים. 

בליל שבת הראשון הוא דרש דרשה והיא מצאה חן בעיניהם. אמר להם ר’ עקיבא איגר: אני מאד נהנתי מכם. תסלחו לי שאני מעיר על ההתחלה אתם מאד אנטליגנטים ואיך אתם מגוהצים אבל חבל שיוצא עליכם שם שאתם גנבים. אדם שיוצא מבית הכנסת מלאכים מלווים את האדם והמלאכים האלה נשארים עד מוצאי שבת לכן לא אומרים “בצאתכם לשלום” בקידוש של ליל שבת. הקמצנים אומרים ב”צאתכם לשלום”. אתם צריכים לקנות כרטיסים גם למלאכים הם באים אתכם לתיאטרון, אז זו גניבה. כל העיר רעשה. ולא הלכו לתיאטרון באותה שבת. 

מתי הגאולה תבוא ?”קומה עזרתה לנו כי שחה לעפר נפשנו”. מיד קומה עזרתה לנו. אל תראה את היהודים ככה. ככל שהם נופלים הם יקומו יותר.

“וימררו את חייהם.” 

היו שלבים בקשיים: 

היו בונים בתים בקיץ על שפת הנילוס. מגיע החורף הנילוס גוהה. ואז בא הבית ומציף את הבתים. זה כדי לשבור את רוחם. זה הבתים שבניתם ? 

ו”יעבידו אותם בפרך” עבודות של נשים שמו על האנשים ועבודות של אנשים שמו על הנשים. 

מה זה וימררו את חייהם ? ככל שהם היו ממררים יותר היה לנו יותר טוב. באיזה גיל יוכבד ילדה את משה  ?130 שנה. קושי השעבוד השלים את השנים. הם יצאו אחרי 210 במקום 400. וימררו – הטעם הוא “אזלא גריש”, קומו צאו מתוך עמי. הקושי הוסיף נקודות זכות. 

מה מברכים את החתן והכלה ? שיזכו לבנים זכרים. שלא יצא בן חנון. הבת לא מניחה תפילין הוא לא מניח תפילין. 

עמרם נכנס חי לגן עדן. תמיד הפרשה הזו בשבוע של ההוא. הסילבסטר. שם רשעים ירקב. 

עמרם לקח את בת לוי, בת 130 ? זו בת ? בת 130! זו סבתא רבא. 

300 תינוקות שרה אימנו הניקה באותו יום. כיוון שישראל היו כל כך הרבה פרים ורבים, זו עדיין צעירה עוד החיים לפניה. ולמה בת לוי ? לוי היה בחיים והיה מפורסם, שבט לוי לא היה בשעבוד. שבט לוי הכי מעט אנשים. לוי לא היו בשעבוד אז לא התרבו. 

עמרם גרש את אשתו.  בין אהרון למרים 3 שנים, בין משה לאהרון 3 שנים. 

הזוהר הקדוש מקשה. מה זה ויקח את בת לוי ? בעלה מקבל את כל השפע  ומוסר לה. אז מה עם הרווקות בנות 40 ? זה אביה נתן לה עד ליל החופה. וכשתתחתן תקבל את הנשמה מבעלה. 

נולד משה. “ותרא כי טוב הוא“. מה זה “כי טוב” ? ר’ מאיר אומר שנולד מהול. ר’ יהודה אומר שהתמלא כל הבית אורה. מה היו עושים המצרים ? לוקחים תינוק צובטים אותו הוא צועק ואז התינוקות מבינים את שפת התינוקות. אז כשתינוק צועק ותנוק אחר שומע אותו אז הוא גם צועק. וכך היו מוצאים את התינוקות שהחביאו אותם. את כל מיתת התינוקות בצע פרעה כדי לתפוס את משה. בלעם הציע לו את ההצעה הז.

משה רבינו נימול בשבת. 

כשהמשיח יבוא כל אישה תלד בן זכר כל יום. כל יום תהיה ברית מילה. ואז כל יום תהיה חתונה. אתה תרוץ לברית, לבר מצווה ולחתונה כל יום-“פדויי ה׳ ישובון, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה.” 

אין צרות, אין אבל, אין מתים. אם נולד משה נולד מהול אז איך מלו אותו בשבת ? מי שנולד מהול לא מלים אותו בשבת. מכיוון שראו אותו כמלאך ראוי הוא שימולו אותו בשבת. ל משה רבינו ברית המילה שלו היתה בי”ד באדר. 

 

ותראהו.. והנה נער בוכה. למה ותראהו ? הרי אין אות מיותרת בתורה. הזוהר הקדוש אומר שלכל אדם יש יצר הרע. היצר הרע של פרעה היה בתיה בת פרעה. היא היתה עובדת אלילים והוא היה עובד את ה׳ כל הזמן. בגיל 12 הרג את המצרי. “מי שמך לאיש שר ושופט עלינו”? איש- זה מעל גיל 13 ואתה עוד לא בן 13. משם למדו רבותינו שהיה בן 12. והיא יורדת לרחוץ ביאור. הולכת להתגייר, וגם היתה לה צרעת. התרפאה וירדה לטבול כדי להיטהר.  

משה רבינו טהור שבטהורים איך יהיה לו צרעת ? זה מהנגיעה של בתיה בת פרעה, אפילו שהתגיירה. לכן, כתוב בזוהר הקדוש שכל לילה יש 7 היכלות של גברים ו7 היכלות של נשים. אחד ההיכלות הוא של בתיה. משה מגלה לה סודות והיא מספרת את זה לנשים והן שמחות. כך גם לסרח בת אשר. כל רגע יש שם שינויים. 

ותראהו”– ראתה  שהשכינה היתה איתו. אני והוא הושיעה נא. מי זה והוא ? הקב”ה נקרא הוא. 

משה גדל בבית פרעה. למה זה ככה ? המנהיג הכי גדול שלנו, עלה למרום, נצח את מלאכי מעלה והוריד לנו את התורה. למה צריך לגדול בבית פרעה ? 

א. כיוון שהיהודי הוא בישן ורחמן. שם ראה איך מוציאים להורג איך שוחטים. 

ב. ישראל לא היו מאמינים לו. מה אתה יודע ? שם הוא למד את כל השפות. הנה בא מי שיודע את כל השפות ויודע את כל החוכמות כי גדל בבית פרעה. יש מקום לשמוע כי זה אדם שגדל בתוך ארמון המלך.

לכן, היה למשה 10 שמות:

חבר- שהוריד את התורה.

יקותיאל- על שם שקיוו לאל בימיו.

אביגדור- שעשה פרעות בגויים.

טוב-

ירד-

אבי שוחו –

אבי זנוח –

טוביה –

שמעיה – שהקב”ה היה שומע את תפילתו. 

נתנאל-

ומכל השמות נבחר השם משה, שנתנה מרים “כי מן המים משיתיהו”. 

הוא מושה אותנו עכשיו. כשיש לנו קושיות משה מושה אותנו. 

 

אם אדם רואה שהמזל שלו חלש או הבריאות רופפת או העניינים לא מתנהלים כמו שצריך . זה מרבינו הארי. יאמר את אותיות שמו ויכוון שהקב”ה יכנס בפנים אותיות שמו. 

למשל אברהם, א,ב,ר,ה,מ.

אלף-אלף, למד, פי,

בית-בית, יוד, תיו. 

ריש- ריש, יוד, שין

הא- הא, אלף.

מם-ממ, ממ.

אחכ מילוי של המילוי.

 

צאן- הכלי יקר כותב שאדם לא יכול לזכות ביראת שמיים עד שרואה את הטבע. מה רבו מעשיך  ה׳!  כי בעיר אי אפשר להדבק בה׳ יתברך. 

משה רבינו היה לו מלאך שלמד א אותו תורה, יוסף הצדיק גבריאל היה המורה שלו. 

כבד פה וכבד לשון, כיוון ששרף את השפתיים עם האש. השפתיים מסיעות לאותיות בומ”פ. משה לא יודע להגיד את האות פא ופתאם הוא אומר “פקוד פקדתי”. 

מי אנוכי. אני קטן וישראל גדולים. 

המקובל סלמן מוצפי, אבא של הרב מוצפי, הלילה ליל פטירתו. נפטר לפני 39 שנים.