פרשת בא

בס”ד

פרשת בא/הרב מוצפי

ויאמר ה’ בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו…

הזוהר הקדוש אמר ..אשרי העם יודע תרועה

מה קשור אשרי העם יודע תרועה ?

ארבה היה בחודש שבט. הקב”ה רחם על הארבה שיהיה לו מה לאכול.

מכת בכורות היה בליל פסח.

הזוהר מרמז על מה שכתוב במשנה.

על השידפון ועל הירקון, זוהי מכת אלוקים שבאה מלמעלה על התבואה ועל הקטניות.

יש שידפון, יש ירקון ויש ארבה.

לישראל לא היה ארבה.

העיקר לדעת מה בא לרמז השופר.

עורו ישנים מתרדמתכם. תוקעים בשופר על מנת לעורר את הלבבות.

תספר באזני בינך ובן בנך. אדם מספר מה שהוא יודע. מצוות עשה מדאורייתא בקריאת שמע, אני ה’ אשר הוצאתי אתכם מארץ מצריים. יכוון לזכור יציאת מצריים. וידעתם, אתה תדע ותאמין, כשתאמין תוכל לספר לילדים שלך.

יש מעשה נורא עם רבינו הארי, יום אחד היה יושב עם תלמידו ולומד, והנה הגיע איש וצועק שאשתו צועקת כבר כמה ימים וזה הולך ומחמיר, רבינו הארי ידע שנכנס בה רוח. רבינו הארי שלח את ר’ חיים ויטל. ישב ר’ חיים ויטל הרוח שבתוכה הפך פניו. שאל אותו למה אתה הופך פניך ? אין לי רשות להסתכל בך מרב קדושתך. מספר לו כמה הוא חטא בעבירות חמורות. למה הוא נכנס בה ? בליל פסח היו יושבים ומספרים ביציאת מצריים, והיא אומרת לא יכול להיות זה גוזמה. בגלל שלא האמינה נכנס בה הרוח. מאיפה נכנסת ? דרך הדלת לא יכול להיכנס כי יש מזוזה. היה איזה שער בלי מזוזה ומשם נכנס. היה חורף היא לקחה אבנים עם גופרית כדי להדליק אש וזה היה רטוב אז לא נדלק. ראתה שלא נדלק קללה אותו והזכרה שמו של השטן, ואז לשטן היה רשות להיכנס ונכנסה הרוח. רבינו הארי אמר לו: תדע לך שזה נשמה של רשע גדול ואתה צריך להזהר ממנו שלא יזיק לך.

אחרי ברכת הלבנה צריך לנער את בגדיו 3 פעמים, ויש נוהגים לנער את הטלית. למה ? כי אוחזין החיצונים בנו. כמה העניין של יציאת מצריים חשוב ! צריך לדעת באמונה מוחלטת שהיינו במצריים והקב”ה עשה לנו ניסים ונפלאות והוציא אותנו משם.

הקב”ה אמר למשה: אתה הולך לפרעה והוא לא יקשיב. מיד ויפן ויצא מעם פרעה. ואז פרעה צועק לו: לא כן לכו נא הגברים. מה ולא כן ? הוא פרעה מדבר כמו סוחרים. כי אותם אתם מבקשים. בנערינו ובזקננו נלך. מה זה מקדים נערים לזקנים ? כיוון שמשה רבינו רוצה שהילדים שלנו ילמדו וידעו תורה כי זה העיקר. אם אין גדיים אין תיישים. זקן כבר התרגל. החכמה היא להביא את הילדים. פרעה רוצה שהילדים לא ידעו. משה רבינו שם במקום ראשון את הנערים. שאדם ידע הולך לבית הכנסת בנץ ואז שולח את הילד שלו להתפלל עם במבה. לא ככה. אב צריך לוותר על תפילה בנץ אפילו, אם הילד לא יכול לקום בנץ, אל תצער את הילד. אתה אבא שלו תתפלל איתו.

אספר לכם מעשה עם אבא שלי שהשקיע בי הרבה. נולדתי אחרי 5 בנות. אבא היה יתום. הוא היה הככור והוא חיתן אותן לפניו. בסוף הוא התחתן. אז שנולדתי השקיע בי הרבה. לימד איתי אתץ התפילה. הוא היה מתפלל לפי כוונות הרש”ש. מלא שמות הקודש וכוונות. ייחודים וצירופי שמות והוויות עם מילויים. והוא תמיד בחודש אלול אי אפשר לדבר איתו מאומה, כי הוא עסוק בהכנה של השנה. היה מכין את עצמו חודש שלם, אע”פ שהיה בקיא בכוונות. ראש השנה התפילה יפה, ואחרי זה באו עשרת ימי תשובה ומתפללים רגיל. הגיע ליל כיפור, ואבא לא היה משתמש באור החשמל והוא חייב את הסידור, אז היה לו חדר צדדי בבית הכנסת. שם שמה מנורת נפט ואני הייתי עומד לידו. פתאם אני רואה שהוא אומר “ובכן”,, הוא הרגיש, סגר את הסידור שלו ובא להתפלל איתי מילה במילה. היה אומא לי אתה יודע כמה כוונות וותרתי כדי שאתה תתפלל. צריך לשים לב על הילדים שיתפללו. לכן, בנערינו ובזקננו….

אז אמר לו לכו נא הגברים ויגרש אותם מפני פרעה.. ומה היה אחר כך אומר רמב”ן יש 800 מיני חגבים ואף אחד לא מגיע למצריים מאז הארבה.

ומה היה עם הארבה ? תשמעו מה אומר המדרש?

ר’ נחמיה מה אמר ? היה 13 מינים משונים בארבה הזה. פיו של הארבה היה סתום והורג. ריחו היה יוצא ממנו ריח רע, היה נודף למרחוק. שיניו היו מברזל. והם היו כמה מינים:

ארבה

סולען

חרגול

צלצל-משמיע שריקות שהאזניים היו

חגב

ילק-מלקק הכל

חסיל

גזם-גוזם גם אתצ העצים

חנאל-אוסף ציוד, מקפל את כל הציוד והולך.

שיניים מברזל והקרניים שלו של שור, חזקות כמו שור. מנגח את הבתים והעצים. שובר את החלונות מרסק הכל.

כנפיו כמו כנפי הנשר. ירדו 7 מינים אחד על השני, עד שלא ראו סנטימטר מהאדמה. השמיים, הארץ העצים הכל מכוסה בארבה. 

כפות ידיו של אריה.

צאוורו של סוס.

ליבו לב אדם זה המדרש הגדול.

הזנב היה של נחש.

ירך של גמל.

שוק שהיה מסור, לכן, היה מנסר את העצים.

והיה לו שריון שעליו כתוב אות ח’. ללמדך שאני מחילו של הקב”ה.

כך עשה הארבה שמות. למה שמו ארבה ? מכיוון שלא הולך פחות מ50 מליון.

אפילו את הבגדים של המצרים היו אוכלים. היה מצרי יוצא עם בגדים מגיע הביתה בלי בגדים.

הארבה לא עבד בשבת. אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה ה’ את השמיים ואת הארץ.

צורת ח’ על הבטן צזה חגב וזה סימן של ארבה טהור. למה היו 8 מינים. אבה 208, גימטריא יצחק. 8 הוויות. כל המכות שמשו גם בשבת הארבה לא עבד בשבת. בא הארבה והיה בו ממידת קונו שנח בשבת. לכן, פרעה לא יכל לסבול ששומרים שבת. לכן, לא יכל לסבול את הארבה. פרעה רצה עבודה עבודה. פתאם הארבה נח בשבת. לא יכל לסבול הסר את המוות הזה. הערב רב  לא יכולים לסבול את השבת. חס ושלום.

למה היה חושך ?

מפני שהיו רשעי ישראל לא רוצים לצאת. עכשיו יגידו המצרים כשם שאלה מתים גם ישראל מתים. המצרים, 3 ימים לא יכלו לזוז, קפוא 72 שעות.  היה צועד השתתק. 3 ימים היה חושך ו3 ימים וימש חושך, והשביעי השאיר אותו הקב”ה לך שביעי של פסח, שהמצרים זורקים עליהם בליסטראות, אז הקב”ה עשה חושך.

הרב פלאג’י, נפטר בי”ז לחודש שבט, היה בטורקיה, חיבר למעלה מ 100 ספרים לא היה תלמיד חכם בעולם שלא התכתב איתו. היו לו 3 בנים. הגדול אברהם, כתב 21 ספרים. השני יצחק פלאג’י כתב… והשלישי היה יוסף..הוא גם חיבר ספרים. בשבת בשלח היו באים אל הרב להתארח. אשת הרב היתה מכינה להם עוגות ופיצוחים ושתיה, והנה שנה אחת הגיע חכם אחד עם פמלייתו בשבת בא. מדוע הוא הקדים ? מצווה בו יותר מבשלוחו, כביכול בא לפני בשלח.

רשע אחד שמערבב בגבינות גבינות לא כשרות ואיים על הרב חיד”א שיתן לו תעודת כשרות. איים עליו שאם לא יכתוב לו את התעודה יזרוק אותו ליום. לקח הרב וכתב לו תעודה יפה, אבל בניסוח רמז שיש בעייה עם התעודה. הרב חידא נתן לו את התעודה שיתן לרב של העיר. הרשע קבל את המכתב והלך איתה לרב. הרב הבין לפי הכתב: חרצחון-מתניים, בלשון הקודש חריצים זה גבינה. אמר לו הרב: איך הוצאת את המכתב מהרב? מי היה איתך ? הייתי לבד. הא נבל כך וכך עשית שם אותו במאסר.

מה זה לך מעלי אל תוסף אלי דבר עוד…לא אוסיף עוד ראות פניך..

משה רבינו ידע ברוח הקודש שהוא עומד לבשר לו את מכת בכורות.. ידע שלא יראה אותו יותר.

…וישאלו איש מאת רעהו..ואישה מרעותה.

אם הגברים בקשו והנשים בקשו אז לשון שאלה ואסור לגזול מגוי. הרשב”ם שואל את השאלה הזאת. אמר לו שיבקשו “תן לי מתנה”. והקב”ה נתן בליבם כן לתת והם נתנו את זה במתנה ולא בהשאלה.

יש כלל בשלחן ערוך, שאם מוכר רוצה למכור כלי, והמוכר רוצה 1000 שקלים, והקונה רוצה ב 700. אם המוכר אמר בסדר, אני מסכים עם מה שאמרת. אבל עם הקונה אמר בסדר. אז תלוי מי הוא שחזר. הקב”ה אמר כי גר יהיה זרעך…פרעה טוען אתם הייתם פה 210 חסר 190. אברהם ושרה סבלו ייסורים שלא היה להם ילדים, שרה עד גיל 90 ואברהם עד גיל 100. אז 100 של אברהם ו 90 של שרה נהיה 190. הוריד להם מהגלות של מצריים 190 שנה. יבוא השר של מצריים ויאמר שהם צריכים להיות פה 400 שנה. אז גם פה פרעה הוריד את המחיר לכן זה תופס לפי ההלכה.

ואחרי כן יצאו ברכוש גדול…אז מה רק בגלל שאברהם אבינו וזה שהקב”ה כתב בתורה זה לא חשוב ? אז מה זה לא חשוב. ישראל כבר היו מוכנים לוותר על הרכוש רק תן לנו לצאת מפה. אז בא פרעה ואומר ישראל מוותרים על הרכוש, ואז בא הקב”ה ולא מוותר בשביל ההבטחה לאברהם אבינו. לכן כתוב, “דבר נא”…ואז אמרו ישראל לכבוד אברהם אבינו אנחנו מוכנים…

מה זנה רעהו ואישה מאת שכנתה. כלל ידוע הוא שאם בן אדם מבקש ממך כסף והוא עני מרופט אתה אומר איך אתן לו ? אבל אם בא אדם עם רכב מפואר ומלובש בכבוד אז אתה עונה לו. לכן, קודם העניים השאילו מהעשירים ואז עם הבגדים האלה ישראל הלכו למצריים ומצריים נתנו להם.

המצרים העבידו את ישראל העבידום בחומר ובעבודה קשה. ולכן, המצרים התחייבו מיתה כי כל הנוגש בישראל כאילו נוגע בבבת עינו של הקב”ה. והכסף שהם צריכים לתת זה פיצוי עבור אברהם אבינו.

משה היה גדול גם בעיני העם וגם בעיני מצריים.

בתקופתו של,  ר’ חיים מוולוז’ין היה איש אחד פשוט שהקהילה החזיקה ממנו כחכם בגלל שהיה לו לוח שנה בכיס. אז כל מי שרצה לדעת וורצייט, או בר-מצווה או ראש חודש היה בא אליו והיה מוציא לוח ואומר להם. מתי יהיה פסח היה אומר להם. עד שהוא האמין שהוא גדול הדור. יום אחד הכפרי הזה הגיע לישיבה של ר’ חיים מוולוז’ין, שואל מה זה ? תלמוד בבלי. וואו.. מה זה..?ןאז הוא הבין שהוא עם הארץ, כי הוא לא יודע כלום.

ובכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו… מה העניין של הכלבים בליל פסח ?

הגמרא אומרת שאפשר לחלק את הלילה ל 3 חלקים. משמרה ראשונה חמור נוער, משמרה שניה, כלבים צועקים, משמרה שלישית תינוק יונק משדי אימו ואישה עם בעלה. כל משמרה 4 שעות. מ 2-6 בלילה תינוק יונק ואישה מספרת עם בעלה.

והכלבים לא צעקו באותה הלילה. למה לא צעקו באותה הלילה ?

הגמרא אומרת כך: אם ראית כלבים צוחקים תדע שאליהו הנביא בא לעיר, כי נולדו תינוקות, ואם ראית כלבים מייללים אז המלאך ההוא בא לרמאאלה. בעלי החיים מרגישים ורואים את מלאכי החבלה לכן, הם מייללים. הקב”ה ירד בעצמו, אני ולא מלאך אני ולא שרף וירדו איתו מלאכים, אז הכלבים התבלבלו מה זה גם הקב”ה וגם ההוא, אז החליטו להיות מהאו”ם, החליטו לשתוק.

הגאון מוילנא, אפילו מי שהגיע מישראל זמנו למות באופן טבעי לא מת. כדי שלא יגידו המצרים הנה מת מישראל. כך שאפילו אחד מישראל לא מת.

והיה כי ישאלך בנך זו בשורה טובה. מכאן בישר אותם שיהיה להם גם בני בנים. בני בנים הרי הם כבנים. הרב זית רענן אומר, שהרב חייב ללמד את הבן שלו תורה, לשכור רב שילמד את הבן שלו תורה. ואם האבא אין לו כסף. ואם לסבא יש כסף כופין את הסבא כיוון שהוא עשיר ובן הבן כמו הבן.

ויהי בחצי הלילה וה’ היכה כל בכור במצריים. הוא ובית דינו. וה’ פקד את שרה. הוא ובית דינו. ולמה חצי ? הגמרא אומרת שהחצי השני, אולי הלילה הזה בעזרת ה’ תהיה גאולה. ביום שיבוא משיח השמש תזרח בלילה כמו בצהרי תמוז. בלילה הזה היה אור, ובאותו לילה הם נימולו. הרי ישראל לא רצו למול. וטעם גן עדן היה בבשר, תן לנו, תמולו אתם לכם. איך מלו 60 ריבוא ? משה היה חותך את העורלה. אהרון פורע ויהושוע מוצץ את את הדם. וזה לילה. ומילה שנעשתה בלילה לא כשרה. לכן, הקב”ה הוציא את השמש.

יהיה רצון שיהיה קץ לצרותינו. שיהיה לכם חיים טובים ומאושרים.