פרשת יתרו

בס”ד

 

יתרו/הרב מוצפי

 

“וישמע יתרו”

 

אדם שומע פירושו מתפעל ומבצע.

יתרו מתגייר.

גר שהתגייר כקטן שנולד. שמע וראה לאמור היש ה’ בקרבנו. שראה שהערב רב ניסו את ה’. הגמרה אומרת על זה משל לילד שאבא שלו לוקח אותו על הכתפיים ומרכיב אותו ודואג לו. יום אחד האבא שומע את הילד אומר ראית את אבא שלי ? ראית את אבא שלי ? מוריד אותו האבא מהכתפיים. בנסותם את ה’ היש ה’ בקרבנו זרק אותם ה’ לעמלק. ראה יתרו את הניסיון הזה. אמר ר’ שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו. דור המדבר הוא דור של ענקים. איך זה בנסותם ? כתר העליון זו ההנהגה של מנחה של שבת.

שלוש תפילות של שבת כנגד שלוש שבתות שבעולם.

שבת ראשונה שבת בראשית.

שבת שניה שבת מתן תורה.

שבת שלישית אנו מחכים לה, שישמיד את כל הגויים ולא יהיו צרות לא יהיו מחלות לא יהיו בתי כלא וכולנו נעבוד את ה’ בלב שלם. ר’ שמעון אומר שאז נראה את ה’ עין בעין ולא תהיה שאלה.

“מאתך מנוחתם” מאת כ מאת כתר מנוחתם. שלמות מנוחתם. לכן, ב”על נסותם את ה’ את ישראל” בא יתרו ואמר: גם אני יכול. הם בני אדם כמוני אז גם אני רוצה. כעת הוא נקרא חותן משה. אחרי שהוא עשה פעולה כל כך יפה אחרי שהיה מעלה עגלים לעבודה זרה. היה מפטם עגלים לשם עבודה זרה. אתה ידעתי כי גדול ה’ מכל אלוהים.

הרשב”ם שואל

זה יתרו היה טועה מה שכל האומות טועים שחס וחלילה יש שני ה’ אחד טוב ואחד רע. אחד מרביץ ונותן מכות ואחד שנותן שפע. חס ושלום. יתרו חשב שיש שתי רשויות. ואז אחרי יציאת מצריים הוא קלט שזו הוויה אחת. זה אותו אחד. זה ששם אותם במצריים ונתן מכות והוציא אותם ממצריים. “אתה ידעתי כי אתה גדול…” הוא לבד הבין שהרשעים הופכים את שם הרחמים למידת הדין והצדיקים הופכים את מידת הדין למידת הרחמים.

ר’ חיים בן עטר: שמע ישראל אדוני אלוהינו ה’ אחד. למה פעמיים השם ? כשאני מייחד את הימין והשמאל יש רחמים.

אם שם אלוהים פועל לבד, חס ושלום.

למה שמו יתרו ?

יתרו

רעואל

פרשה זה קטע בספר תורה.

פרשה פתוחה שורה חדשה.

איזו פרשה יתר  ? “ואתה תחזה מכל העם.”

הקב”ה הסכים להצעתו של יתרו.

הזוהר הקדוש מסביר מה זה “תחזה” ?

משה רבינו היה יודע לפי צורת העין, הזקן קומת גופו סוג השיער.  לפי תפשטות הנשמה כך הגוף. הנפטרים נפגשים שם למעלה. מכירות את הסיפור על האישה שסרבה לקבל מר’ יהודה הנשיא רגל לשלחן שלה ושל בעלה ? היא אמרה לו: איפה אני אפגוש אותך שתביא לי רגל לשלחן ? לנשמות יש לבוש אור, הילה בצורה של העולם הזה. כך מכירים זה את זה למעלה.

 

“נבול תיבול גם אתה וגם העם אשר אתך.” למה נבול תיבול ?

 

אתה יש לך לב טוב, כל אחד יבוא ויעשה לך ביקורת וידברו עליך. לא כדאי. תמנה אחרים ואתה תעביר ביקורת על מה שאחרים אומרים,

 

“ויצא משה לקראת חותנו.”

משה רבינו כל רגע אצלו דבר גדול. מי שאל את מי לשלום ? יתרו שואל או משה רבינו שואל  ?

בארו שאדם מפורסם לא צריך לשאול אותו מה שלומו הוא מפורסם. אבל את יתרו שייך לשאול. משה שואל את יתרו.

 

“וישתחו”

מי השתחווה ?

חתם סופר אומר שניהם.

 

“ויחד יתרו על כל הטובה “…

ויחד- שמח יתרו.

רבותינו לא כך פרשו. נעשה בשרו חידודים חידודים.  הבשר נעשה חתוך חתיכות חתיכות. הוא היה יועץ פרעה. כשפרעה החליט להטביע את הבנים יתרו ברח וכך זכה להתגייר.

10  דורות, משהתגייר הגר יש לו כאב על האומה שלו.

ובשרו נעשה חידודים על מה שקרה למצריים.

ויבוא אהרן לאכול לחם ..

איפה משה ?

משמש לפני האלוקים.

אחותו של הגאון מוילנה באה לבקר אותו. כבד אותה ואמר לה אחותי היקרה החיים קצרים סיפורים וחוויות אפשר לספר בעולם הבא.

משה נתן לו את תשומת הלב והלך.

 

מה רצתה התורה לומר ויהי למחרת ?

מוסר גדול רצתה התורה ללמד. הנחש רצה לאכול את משה ומזה ציפורה הבינה שצריך למול. ומלה את בנה. משה רבינו לא ראה את אשתו וילדיו שנתיים שלוש. הוא ידע שאשתו צדקת קדושה. היא שואלת את ה’ למה לא היתה בקריעת ים סוף.

ותקח את התוף. למה התוף ?

הגברים היו עובדים קשה. ומרים היתה לוקחת תוף ואומרת להם אנחנו נצא מפה. וחשבו שהיא מוזרה. היא לקחה תוף. למה תוף שלא ישמעו את קולה. אם סתם שומע ולא מכיר מותר. אבל אם מכיר אסור.

לשטן יש אישה ששמה לילית (לא להגיד את שמה, אלא רק באותיות). לקחה מרים את התוף כדי להכניע אותה. היא באה לפני שבת להפריע לעשות מריבות. לכן אנחנו עושים אור ושרים ושמים מפות כדי שהיא תסתלק. ע”י שאתה שר אתה מסלק אותה כי היא רק מיללת. עושים שמחה בליל שבת ומהלילה שעושים יום והיא מסתלקת.

באה ציפורה ואמרה הנה מרים זכתה לשיר שיר ואני לא זכיתי. אמר לה תבואי בגלגול בדבורה ותשירי את שירת הדבורה.

דבורה אמרה: “מי שלא נימול ולא קבל עליו דת ישראל לא יצא לקרב.”

משה לא נשאר איתה כשבאה. וישב לשפוט את העם.

נגיד בן אדם עושה משהו לא בסדר, נרדם בשיעור לוקח כסף ולא מחזיר.. אם אעיר כל הזמן, חבל שאתה מותח נקרע. אז אני מחכה לו. מישהו עושה לו משהו רע והוא בא אלי ואז אני אומר לו למה אתה מאחר לבית כנסת אתה רואה איזה צרות זה עושה לך..

הערב רב היו מתעסקים עם הביזה. הם היו כולם גנבים ואז הולכים למשה רבינו.

אבל ישראל יושבים במנוחה יש להם ענני כבוד יש להם בארה של מרים גן עדן פה. לכן “העם” לדרוש אלהים. העם הערב רב.

 

״דבר בא אלי״ זה בכסף.

מישהו הביא פרות לשחוט והיתה בעיה עם חמש פרות שהיו טרפות. וזה היה הפסד גדול כי הגויים לא היו אוכלים את זה. כך פסק הנודע מיהודה. אותו סוחר הפסיד הרבה כסף. שבוע אחרי כן בא אותו סוחר על 100 שקל. אמר לו הנודע ביהודה: שבוע שעבר באת אלי עם הפרות ולא מצמצת. והיום על 100 שקל ? אני לא יכול לסבול שהוא יקח לי את הכסף. שאף אחד לא נהנה בסדר. אבל שמשהו נהנה לא.

לפני 200 שנה בערך, בגרמניה היה יהודי אחד שלא בא לבית הכנסת בשבת. שלח לו הרב לסגור את העסק בשבת לא רצה לשמוע. שבת אחת הרב הלך אליו באמצע התפילה לתוך החנות שלו באמצע העסקים. פתאם הרב בא מולו. איזה בושות.  מיד סגר את העסק ובא עם הרב לבית הכנסת.

אין מוקדם ומאוחר בתורה. משה רבינו היה בהר. ואז קם חור בנה של מרים וצעק עליהם. הרגו אותו. ראה אהרן שהרגו אותו אמר אם יהרגו שניים לא תהיה תקנה.

אז מה העניין של נבול תיבול ? הרי חור נהרג.

אם היה חי היה נבול.

שאפילו אם חור היה בחיים היה נופל מהרגליים מהעומס של כל הציבור.

מה זה שונאי בצע ?

שונאים ממון בדין.

מה זה שונאים ממון בדין ?

לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה.

בטח דין של תורה. אז מה דין רומא ?

אלא שהכוונה כאן אחרת. אני רוצה עד הסוף. כל אחד הלך עם השני עד הסוף. לפי הדין. צריך לחנך לוויתור. לדוגמא אישה שברה כלים צריך להוריד מהכתובה שלה. בא מרן שלחן ערוך ואמר צריך לוותר.

מה ההבדל בין אישה שנוהגת לבין גבר שמבשל ?

אישה נוהגת נכנסת בעץ אבל גבר שמבשל שורף את הבית.

רבינו בחיי

הקדוש ברוך הוא הוא הבעל ואנחנו האישה. לפעמים אנחנו מקלקלים. תאר לעצמך שהקב”ה יתחיל להוריד. משום השלום מוותרים.

תביעות זה אצל הגויים. לפעמים יש תביעה על עשר אגורות וצריך פסיקה.

הגאון מנגיס חי בירושליים עבר לשכונת גאולה. בא אליו מקרה. האיש הלך לבנק וחתם. התלונן האיש איפה העט  ? אמר לו  שמתי לך אותו כאן למה לא לקחת ? בא החכם ופסק פטור. בחתימה של הדיו זה דבר שאין בו שווה פרוטה.

הרב כדי לפסוק צריך להכיר את כל פני ההלכה.

את הדברים הקשים הביאו למשה. כשעלה משה רבינו למרום אז באו מלאכי השרת ואמרו מה ליילוד אישה בינינו.

כה תאמר לבית יעקב, לנשים, אמירה רכה.

ותגיד לבני ישראל, אלה הגברים, דברים קשים כגידין.   

אבל לגברים צריך ללמד אותם הלכות.

 

“ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש.”

מה זה גוי קדוש ?

יש חכם שיודע לפסוק אבל הוא לא קדוש. ויש מי שעצם נוכחותו קדושה.

אריסטו אמר לתלמידיו בחוץ הוא מנומס בבית חיה.

אנחנו לא כמותם.

אומרים קריאת שמע לפני שהולכים לישון, נוטלים ידיים לפני אכילה.

המגיד מקוזניץ, פעם באה אליו אישה ואמרה לו בעלי אומר שאני מכוערת. שאל אותה המגיד: ואת באמת מכוערת ? לא. אנחנו נשואים 50 שנה והוא היה שר לי וקונה לי מתנות. פתח את פיו ואמר: “אבא שבשמיים תזכור כמה טפלת בנו כשיצאנו מצריים נתת לנו את התורה ועכשיו חטאנו אנא סלח”. אמר לה: לכי הביתה עכשיו בעלך יאהב אותך. עד היום לא חזרה.

 

ו”כבסו שמלותם.”

אדם שרוצה שתפילתו תתקבל צריך לדאוג שבגדיו יהיו נקיים.

נתן להם את עשרת הדברות וגם את התלמוד והמשנה. גם את 7 מצוות דרבנן קבלו במתן תורה.

כתר גימטריה ה’ מלך ה’ מלך ה’ ימלוך לעולם ועד.

7 מצוות דרבנן:

  1. אבלות.
  2. נרות שבת.
  3. הלל וראש חודש.
  4. נטילת ידיים של לחם.
  5. רשויות.
  6. עמלק.
  7. כוהנים.

ראשי תיבות “אשר לרעך”

א אבלות

ש  שבת.

ר  ראש חדש.

 

לרעך, ל, לחם.

ר  רשויות – עירובי חצרות.

ע  עמלק זה קריאת מגילה. עוד מעט מגילה.

כ כוהנים זה חנוכה ע”י כהניך הקדושים

 

אילו 7 מצוות דרבנן.

 

המסכת האחרונה זו מסכת דרך ארץ.

עם ישראל עם קדוש.

 

ר’ חיים פלאג’י מחר בלילה פטירתו. היה כל כך רגיש היו מלווים אותו 500 איש מבית הכנסת. והיה חוזר בדרך אחרת ארוכה יותר. למה ? כדי שאשת הרב הקודם, האלמנה לא תצטער שכך היו מלווים את בעלה.

כתב למעלה מ 100 ספרים.

תזכו ותאריכו ימים ותזכו לחיים טובים ונעימים.