פרשת שופטים

שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים, תִּתֶּן-לְךָ בְּכָל-שְׁעָרֶיךָ, אֲשֶׁר השם אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ, לִשְׁבָטֶיךָ; וְשָׁפְטוּ אֶת-הָעָם, מִשְׁפַּט-צֶדֶק.  יט לֹא-תַטֶּה מִשְׁפָּט, לֹא תַכִּיר פָּנִים; וְלֹא-תִקַּח שֹׁחַד–כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר עֵינֵי חֲכָמִים, וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִם.  כ צֶדֶק צֶדֶק, תִּרְדֹּף–לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר-השם אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ.  {ס}  כא לֹא-תִטַּע לְךָ אֲשֵׁרָה, כָּל-עֵץ:  אֵצֶל, מִזְבַּח השם אֱלֹקֶיךָ–אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה-לָּךְ.  כב וְלֹא-תָקִים לְךָ, מַצֵּבָה, אֲשֶׁר שָׂנֵא, השם אֱלֹהֶיךָ.

אומר הגאון חיד”א, בפסוק שלפני אומר הכתוב, שָׁלוֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָל-זְכוּרְךָ אֶת-פְּנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחָר–בְּחַג הַמַּצּוֹת וּבְחַג הַשָּׁבֻעוֹת, וּבְחַג הַסֻּכּוֹת; וְלֹא יֵרָאֶה אֶת-פְּנֵי יְהוָה, רֵיקָם.  יז אִישׁ, כְּמַתְּנַת יָדוֹ, כְּבִרְכַּת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, אֲשֶׁר נָתַן-לָךְ.

מה הקשר בין ברכת השם לשופטים ושוטרים ?

הגמרא אומרת על הפסוק בתחילת מגילת רות, ויהי בימי שפוט השופטים, אוי לדור ששופט את שופטיו. כלומר, השופטים צריכים להיות נקיים. שאם ימצא בו איזה רבב או איזה חיסרון, מי ישפוט אותו ? אז הציבור שופט אותו. אז אוי ואבוי לדור שהציבור שלו צריך לשפוט אותו. מה כתוב שם ? “ויהי רעב בארץ. למה היה רעב ? בגללם. הגמרא אומרת, אין לך פורענות שבאה על ישראל צא ובדוק בדייני הדור, שאין פורענות באה אלא בשבילם. תדע תבוא לך הברכה 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך במקום אשר יבחר השם ואיש כמתנת ידו, כלומר תהיה ברכה לכל אחד ואחד, “כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך.   ולמה זה ? שופטים ושוטרים תתן בכל שעריך. שיהיו השופטים כשרים, הדיינים מעשיהם טובים אז לא יהיה שום דבר שהוא לא בסדר.

תתן לך בכל שעריך ושפטו את העם

מה הקשר בין תתן לך ושפטו את העם ?

אלא, כשהשופט יחטא מי יכפר בעדו. מי ידון אותו. השופט הוא דן את אחרים. אבל אותו מי ידון ? אז אומרת לך התורה “שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך”, קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים. כמו שהביאה הגמרא על רבי ינאי. הוא היה אב בית דין. באו אליו שניים לדין. אמר אחד שהאילן של השכן, החוטרים של האילנות נכנסים לתוך השביל שלי וזה מפריע להם לעבור. והפירות נושרים ומלכלכים, ואני אומר לו לקוץ את האילן והוא לא רוצה. וזה נמצא בתחום שלי, באוויר שלי. אמר להם רבי ינאי תבואו מחר. טוב באו מחר. לא כמו היום שקובעים דיון לעוד שלושה חודשים. אז היו גומרים מייד. למחרת הלך רבי ינאי הביתה וראה שיש לו עץ, שמספר ענפים ממנו יוצאים לרשות הרבים. קצץ אותו בעצמו. ובוא למחרת לבית הדין. אמר לזה שהעץ שלו נכנס לחצר חברו, תקצוץ את האילן. ענה הנ”ל לרב, אבל העץ של הרב חורג. אמר לו הרב, לך תראה אם אני קצצתי את שלי תקוץ אתה, ואם אני לא קצצתי את שלי אל תקוץ, שנאמר “קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים“.

גם כאן. שופטים ושוטרים תתן לך. אתה קודם כל לפני שאתה שופט את אחרים תשפוט את עצמך. ואח”כ ושפטו את העם, וזה יהיה משפט צדק.

לכן אנחנו אומרים בסליחות, נחפשה דרכנו ונחקורה.

אמר רבי עקיבא, מיום שחרב בית המקדש, אין מי שיכול להוכיח את חברו. אומר אדם לחברו, “טול קיסם מבין שיניך”, והוא עונה “טול קורה מבין עיניך”. אתה מדבר איתי על קיסם אני מדבר איתך על קורה. אתה מדבר על עוון קטן אני מדבר על עוון גדול.

אבל מה נעשה עכשיו ? חודש אלול. יש דין. איך נתקן את עצמנו ? כל מה שנוכיח יגידו אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה. אז התקנה היא “נחפשה דרכנו..”. אתם ואני יחד נחפש דרכינו ונחזור בתשובה יחד ונחקורה. נח קורה, הוא לא יגיד לך טול קורה מבין עיניך.

עוד אמר, תתן לך, החתם סופר, תמנה עליך את הדיינים, ותגיד מה שהדיין יגיד לי אני אעשה. לא תגיד אני מיניתי אז מי הוא שיגיד לי מה לעשות. אני מקבל אותו עלי. ובזה ישוב הכל למקומו.   זה הסוד של שופטים תתן לך בשעריך. בטבע האדם מקל לעצמו ולאחרים הוא מחמיר. מה שאתה פוסק לעצמך תדון אחרים. כמו שאת עצמך אתה דן לכף זכות גם את האחרים תדון לכף זכות.

רבי יוסף שאולזון כותב מה זה שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך ?

הגמרא, אומרת שאסור לגור בעיר שיש בה רק חכם אחד. משום שאם יש רק חכם אחד הוא לא ידקדק בהלכה. כשיש שניים הוא ידקדק כי הוא יודע שיש חכם נוסף שיודע את ההלכה. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. מה זה ויצא ? אומרת הגמרא, שיציאת הצדיק מן העיר עושה רושם. שכל עוד הצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה. צדיק זה לא אדמו”ר שלוקח כסף, ומחלק תפוחים. צדיק פירושו תלמיד חכם. הקשו החכמים. יעקב לא היה לבדו, הרי יצחק היה בעיר. כשהיו שואלים שאלה את יצחק הוא היה חושב מה היה אומר יעקב. כשהיו שואלים שאלה את יעקב הוא היה חושב מה היה אומר יצחק. אז מדקדק בהלכה. כשנשאר רק יצחק, בוודאי שהוא לא יפסוק הלכה איך שיבוא לו, אלא שאנו חוזרים להלכה שלא לגור בעיר שיש בה רק חכם אחד. מפני שהוא לא ידקדק בהלכה, כי אין ביקורת עליו כמו שצריך. לכן אמר שופטים ושוטרים תתן לך ולא שופט ושוטר תתן לך.

עוד אמר “לך“.

מה זה לך ?

דרשה הגמרא, לך ולא לאומות העולם. מה פירוש לאומות העולם ? אומר המדרש רבא, הכוונה שלא תמנה, דיין שימצא חן בעיני הממשלה והשלטונות. אל תחפש אחד שהוא פוליטקאי ומבין בענייני השלטונות.

היו צריכים למנות רב ראשי, בטורקיה לפני 200 שנה. הגוף הבוחר היה 30-40 רבנים שהתכנסו יחד. היום יש נשים שבוחרות ואוכלי נבלות וטרפות שבוחרים. הם יגידו לנו מי יהיה רב ראשי. אוי לדור שכך עלתה בימיו. אז בטורקיה היו עושים קלפי עם שמות של כולם. ומביאים חכם חסיד שמערבב את הפתקים מוציא פתק אחד, אומרים ויהי נועם, והשם שיוצא הוא הנבחר. כמו שכתוב בפסוק “אך בגורל יחלק את הארץ”. ע”פ הגורל. פעם אחת יצא חכם אחד ששמו רבי ניסים הלוי. אמרו הדיינים ביניהם, מה יעשה רבי ניסים הלוי ? אפילו טורקית הוא לא יודע. מדבר ספניולית. ולא מבין בענייני גינוני מלכות, ואינו ייצוגי. אז שאלו אותו. ואמר שהוא מוותר, ושיעשו גורל אחר. עשו הפסקה התפללו מנחה, הביאו בחור צדיק אמרו לו שיטרוף את הפתקים, הוציא, יצא רבי ניסים הלוי עוד פעם. מה יהיה ? אמר להם אני מוותר. תמנו מישהו אחר. התפללו ערבית, אמרו דברי תורה, הביאו זקן מעל גיל 100, ערבב ערבב, יצא עוד פעם רבי ניסים הלוי. אמרו, אם שלוש פעמים יצא הגורל אין מה לעשות. הוא צריך להיות. הודיעו לשלטונות ואמרו שהרב ניסים הלוי יצא. עשו לו הכתרה. בלילה הלך לישון. קם בחצות לילה ללמוד תורה. שלחו לו שומרי ראש שישמרו עליו לייד הבית שלו. הרב אמר להם אני הולך לארמון המלך כעת. אמרו לו המלך ישן כעת. הלכו איתו. אחרי 10 דקות הליכה הגיע לארמון. רואים שהרב הראשי הגיע עם התלבושת שלו. זה מוזר, שהרב הראשי מגיע באמצע הלילה. העירו השומרים של המלך את המפקד שלהם. אמר להם, אני צריך את המלך לבדו. המלך יכול להוריד את הראש ברגע אחד. המפקד שאל את הקצין והקצין שאל את זה שמעליו, עד שהעירו את המלך, אמרו לו שהרב הראשי רוצה אותו. הכניסו אותו. מה מביא אותך כעת אלי ? מחר אתה צריך ללכת לפרלמנט ? ב10 בבוקר ? כן. יש יחידה שמורדת במלך ורוצים להרוג אותך בדרך. אתה תשנה את המסלול ואל תעבור משם. כן ? כך הודיעו לי מהשמיים. עמד המלך והשתחווה לו 7 פעמים. נתן לו כרטיס זהב שהוא רשאי להיכנס מתי שהוא רוצה. מייד שלח משמר ללוות את הרב. הרב אמר שהוא לא צריך כי הוא הולך לבית הכנסת. בבוקר שינה המלך את המסלול. שלח יחידה מיוחדת ותפסו 14 טורקים שניסו להתנקש בחיי המלך. הרגו אותם. והמלך הודיע בפרלמנט שנתפסה חוליה בזכות הרב הראשי. הקב”ה עשה זאת כדי שהוא ימצא חן. החתם סופר, אומר שאל תחשוב שצריך דמות ייצוגית, שבקיאה בשפות, דווקא עם האדם הפשוט הקב”ה עושה ניסים וחסדים.

רבינו שמשון מאוסטרופולי, עליו השלום, קודש קודשים, הרגו אותו הפולנים ביום ג’ אב בשנה שהיו הגזירות הקשות, בשנת ת”ח. הרגו אותו עם 300 תלמידיו, כשהיה עטור בתפילין, ועטוף בטלית. בגיל 42 בלבד. ה’ יקום דמו. היה מקובל עצום. ידוע מה שהוא כתב על הפסוק בתהלים כ”ג, מזמור לדוד ה’ רועי לא אחסר, גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עימדי. אומר רבי  שמשון מאוסטרופולי, כל אדם אחרי פטירתו, שלושה ימים הולך בדרך של חושך עד שמגיע לבית הדין הגדול. 72 שעות. ואז מגיע לבית הדין למסור דין וחשבון. בדרך פוגש תת”ן חדרים. תת”ן פירוש 850 מקומות של סטרא אחרא, וכלם מלאים חיות רעות וכלבים טורפים. ומנסים לטרוף אותו ולאכול אותו. ואם הוא צדיק והיה לו תורה, הקב”ה שולח מלאך ששמו יהושוע, ובידו אבוקה, כלומר לפיד, לפיד אש, עשוי משעווה, שהוא מבטל המזיקים והמקטרגים. והולך איתו וכותב על מצחו שם קדוש א.ת.ה. ומלווה אותו עד הגיעו לשם. מתוך ה 850 חדרים יש 270 שהם הכי קשים, גימטריא רע. אז כמה נשאר מהתת”ן ? 580. גיא צלמוות בדיוק 580. ועל זה אומר גם כי אלך בגיא צל מוות לא אירא רע, אני לא מפחד מה 270 הקשים. למה ? כי אתה עימדי. ואז ממילא שבטך ומשענתך המה ינחמוני. ראשי תיבות, יהושוע וגם אותיות שעווה יש שם.

היה מעשה פה בשכונת הבוכרים, לפני 125 שנה כשנוסדה ע”י רבי אברהם אמינוף. הראשון לציון היה רבי ישראל מאיר ועוד גדולי ישראל היו פה. בנו את כל השכונה הזו. לכל חצר בנו את בית הכנסת שלה. חיפשו רב ובית דין. הלכו לעיר העתיקה לרבי יום טוב ידיד הלוי, אמרו לו אולי כבודו מסכים להיות רב עלינו. אמר להם אני עסוק עם חכמי הקבלה בבית אל. וגם יושב בבית דין העיר העתיקה. אם אתם רוצים, בן דודי תלמיד חכם גדול יותר ממני גר בעיר צפת. שמו רבי יוסף ידיד הלוי. אמרו לו טוב בבקשה. שלח לו מכתב. הוא היה עני מרוד תלמיד חכם גדול. בא עם אשתו וילדיו ואימו, הוא היה יושב בבית הכנסת אבהמוב. הוא היה כל השבוע בבית הכנסת, היו פונים אליו מכל העולם בשאלות, וכתב כמה שו”תים. כשנפטר והלך לעולמו ראה אותו בחלום הרב נתן סלם. היה גם תושב השכונה. שאל אותו, מה נעשה בדינך ? אמר לו אני לא יכול לגלות לך מה יש בבית דין של מעלה. אסור לי. אבל דבר אחד אני אגלה לך. מי שלומד תורה מתחשבים בו הרבה. מה היה איתך ? כשבאתי קבל אותי רבי יהושוע שהרבני ולקח אותי לבית דין של מעלה. רבי יהושוע שהרבני היה צעיר וחי בשכונה. הלכו אצל רבי עזרא עטיה, והוא אמר להם, זה לא רבי יהושוע שהרבני אלא המלאך יהושוע שכותב עליו  רבי שמשון מאוסטרופולי. לכן כתוב שופטים ושוטרים תתן לך בשעריך. תתן זה התת”ן חדרים הקשים. מתוכם ה”רע” חדרים, הם הקשים ביותר. אז נשאר תק”ף, 580 שפחות קשים.

בגמרא מובא, על רבן יוחנן בן זכאי שבליל ראש השנה חלם שבני אחותו עתידים להפסיד 700 דינרי זהב. מה עשה רבי יוחנן בן זכאי ? הלך אליהם אחרי ראש השנה ואמר תנו לי 700 דינרים לצדקה. נתנו לו. אחרי יום הכיפורים בא וביקש. כל פעם היה בא ומבקש מהם צדקה ורושם בפנקס. הגיע אלול והנה תפסו אותם מע”מ ומס הכנסה. אנשי לפיד תפסו אותם. שבוע לפני ראש השנה שמו אותם במעצר. לא ידעו מה לעשות. אחיינים של רבי יוחנן בן זכאי. הוא כנשיא נכנס לבקר אותם לפני ראש השנה. נכנס אליהם עם הפנקס. אמר להם להם מחר תדעו השופט יוריד מכם 17 דינרי זהב ואתם הולכים הביתה. למחרת בבוקר כך היה. אחרי שחזרו הביתה, שאלו את רבי יוחנן איך ידעת ? אני בראש השנה נודע לי שאתם אמורים להפסיד 700 דינרי זהב. אז אמרתי במקום שתתנו את זה ללפיד הזה בואו תתנו את זה לצדקה לישיבות תלמודי תורה ואספתי. ראיתי בחשבון שעשיתי שנשאר עוד 17 שלא הספקתי לגבות מכם. לכן אמרתי לכם שחסר לכם 17.

אם אדם זוכה אז נותן את הכסף לצדקה אם לא באים גויים ולוקחים בזרוע. כי נגזר על האדם כמה כסף יצא ממנו. אז אם הוא זוכה הכסף הזה יוצא לצדקה. לכן כתוב איש כמתנת ידיך אשר נתן לך.. אז תתן את זה בצורה טובה ונחמדה ולא בצורה קשה. אם לא, שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך…

ושפטו את העם משפט צדק

אומר הגאון חיד”א שהסוד של הדבר זה מפני שיש מקטרגים על האדם. לכן כתוב, ..”כמתנת ידו כברכת..”. זוכים לקבל לפי המתנה שאתה נתת. כפי המתנה שנתן כך הקב”ה מברך אותו.

בכל שעריך

מה זה בשעריך ?

הזוהר הקדוש מבאר, שיש לאדם שבעה שערים בראש. לכן הפרשה הזו לעולם יוצאת בראש חודש אלול. בראש השנה מזמינים את האדם למשפט. ומי שמזמינים אותו למשפט נותנים לו 30 יום להכין את עצמו למשפט.    יש לאדם שבע שערים בראשו, שמשם הנשמה פועלת. שתי העיניים, שתי אוזניים, פה אחד ושני נחירים בחוטם. אלה שבעת השערים. הדבר הראשון שאני צריך לעשות בימי אלול זה לשים עליהם שופטים ושוטרים. באזנים תזהר לא לשמוע דברים אסורים, לא לשון הרע, לא נבלות הפה, לא רכילות ולא שיחה בטלה. מדוע כשחם האזניים נכוות ראשונה ? כיוון שהן שומעות דברים אסורים. בעיניים נמצאת הנשמה. לכן, סומא, מסכן, חשוב כמת. העיניים זה הפתח ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. והחוטם, להריח. ע”י הריח אתה מבחין בין דבר טוב ללא טוב. הפה אם הוא מדבר דברים טובים אז הוא אדם טוב. מה כתוב בהגדה של פסח ? חכם מה הוא אומר ? רשע מה הוא אומר ? לפי מה שאדם מספר הוא מעיד על עצמו.

לעולם יראה אדם את העולם כולו מחצה עוונות מחצה זכויות. עשה מצווה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. משפט צדק, העולם ביד שלך.

צדק צדק תרדוף

למה פעמיים צדק.

בא לומר על הצדקה.    אוי לו לזה שסנגורו הוא קטגורו. אסור לתת צדקה מכסף לא כשר. טעמת בשוק מהבסטה, אסור לענות אמן. גזלן זה. יבואו 100 איש ויטעמו פיסטוק יגמרו לו את הכל. זה גזל. כשאתה נותן צדקה תתן משלך. את הכסף הכי נקי וטהור ממנו תעשה צדקה.   את הציוד הכי מובחר תתן לבית הכנסת. למען תחיה וירשת את הארץ. מה יתנו לאדם בעולם הבא ? את המצוות שהוא עשה. אתה מוכן שיגישו לך דג מלוח שם ? לא. אתה רוצה מעדנים. אז תתן מעדנים תקבל שם מעדנים. אם יעשה צדקה בגזל יענש.

אם באים לדיין וטוענים טענות. תחקור תדרוש. מה אמת ומה לא. למען תחיה וירשת את הארץ אשר …

במסכת ברכות, אמר רבי חייא אמר רב הונא כל היוצא מבית הכנסת אל יפסע פסיעה גסה. לא תרוץ ותברח כשאתה יוצא מבית הכנסת. שלא יראה שבית הכנסת כמשאוי עליו, כבדה עליו. אביי אמר אם הוא הולך לשיעור מבית הכנסת מותר לו לרוץ. הולך מחיל אל חיל וזוכה לקבל פני שכינה. מבית הכנסת לבית המדרש מותר. לכן אמר צדק צדק תרדוף.

יש ספר דגל ראובן על התורה. הוא כותב שכאשר הקב”ה רוצה להעיר איזה אדם שישוב בתשובה, הגמרא אומרת, אין בעל חוב גובה בנפשות תחילה. לא ישר לוקח בן אדם מהעולם. אלא בהתחלה מביא עליו איזה נזק ממוני. מה האדם אומר ? כפרת עוונות. מה כפרה, תחזור בתשובה. אם נשבר לך כלי או עשית תאונה צריך לבדוק, אולי גזלתי ? אולי גנבתי ? איזה ממון לא כשר. אפילו נשבר חלון זכוכית, חושב למה זה קרה? עושה חשבון. לא עושה חשבון, אח”כ יש לו נזקים בגופו. לא עושה חשבון חולאים. לא עושה חשבון, בסוף גם הגוף. אם רואה אדם שייסורים ממשמשים ובאים עליו. מה פירוש ממשמשים ובאים ? זה לא בא בבת אחת במכה. בא בדבר קטן, נזק של 10 שקלים. אז מביאים עליו נזק של כמה מאות. אם מתעורר טוב. אם לא, אז נזק בכמה אלפים. אם לא רבבות. ואם לא נזקים גופניים. צריך להיזהר האדם בכל דבר שקורה אצלו לבדוק. תבדוק ותראה.

על פי התורה אשר יגידו לך…לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל

אם הלכת לחכם ופסק לך הלכה אתה מקיים מצוות עשה מן התורה שאתה מקיים את דבריו. אם עברת על דבריו, עברת על לווא מהתורה. מצוות הדלקת נרות חנוכה היא מדרבן. פורים, לא בזמן התורה. כיוון שבית דין ישבו ופסקו שצריך להדליק נרות חנוכה וצריך לקרא מגילה, אז אני מקיים מצווה לשמוע דברי חכמים. אם רב אמר לי לעשות משהו ואני מקיים את דבריו אני מקיים מצווה לשמוע דברי חכמים. המעלה של לשמוע לחכמים גדולה.

אפילו יאמר לך על ימין שהוא ששמאל ועל שמאל שהוא ימין אתה תקיים את דבריו

מה פירוש ימין שהוא שמאל ?

בעיניך זה נראה שמאל. לא שחלילה שהוא הופך את ההלכה. הכוונה שהדבר תלוי בסברה. אפילו שזה נראה נגד השכל אני שומע בקולו.

לא תזבח להשם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום

מה זה ?

פשט, אסור להביא דבר עם מום. תברך תמיד על המובחר שבפירות. את הלחם תבצע מהמקום האפוי באופן הכי יפה. אלה שאוכלים לחמים לא אפויים נהיים טפשים. בלינצ’ס ופיצות. תאכל לחם אפוי. אבימורי ספר לי שהסבתא שלי עליה השלום היתה מכינה עיסה כל לילה. בבוקר בארבע בבוקר, היה מכינה את הצורות של הלחם מהבצק ושמה במגש. הולכת לתנור. לפארן. וכל הדרך אומרת תהילים ומתפללת שהבן שלי סלמן יהיה תלמיד חכם, צדיק. היא היתה משלמת כסף נוסף לאופה כדי שיאפה את הלחם טוב יותר. שהלחם יהיה לא בצקי ולא שרוף אלא אפוי. למה ? כי היא שמעה בדרשה של רבינו יוסף חיים שמי שאוכל לחם אפוי יצא חכם. אבי מורי היה אומר לי, אתה רואה מה עשתה לי אמא שלי ? כשאדם אוכל לחם אפוי יוצא לו שכל טוב.

על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר לא יומת על פי עד אחד         

הגמרא הקשתה, אם אמר על שניים למה אמר על שלושה ? שני עדים או שלושה עדים ?

הגמרא תרצה, יש פשט ויש דרש.

הדרש הוא שני עדים, פעמיים ביום אנחנו אומרים שמע ישראל. אחד שחרית ואחד של ערבית. תכוון שמע עם עין גדולה ובאחד עם דלת גדולה. זה עד אחד בבוקר ועד אחד בערב. גם עלינו לשבח, אומר רבי חיים פלאג’י, עליו השלום, ע בהתחלה, עלינו לשבח. אין עוד, ד בסוף.  כאן כתב יהושוע בן נון, על כן נקווה לך, ראשי תיבות עכן, הוא היה ראש הסנהדרין, אבל מעל החרם. לפני מותו תיקן המילים על כן נקווה לך, כי קבל את הדין וחזר בתשובה.

מישהו שואל מה נשמע ?

עולם כמנהגו נוהג. ראשי תיבות עכן.

ואיך מסתיים עלינו לשבח ?

 וְנֶאֱמַר: וְהָיָה ה’ לְמֶלֶךְ עַל-כָּל-הָאָרֶץ. בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה ה’ אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד:

למה מסתיים ב אחד ?

רבינו האר”י כתב, שכאן יש לכוון כנגד 10 ספירות. והיה השם למלך מתחיל בויו. ומסתיים בדלת, עוד 4, ביחד 10. עד ועוד עד. יש לי עד אחד בבוקר של שמע ישראל ועוד עד אחד של ערבית. ושאתה הולך לישון קריאת שמע של המיטה, ואלה מעידים עליך, שאתה מייחד את שמו של הקב”ה. לכן אמר, ע”פ שניים עדים או שלושה יקום דבר. לא על פי עד אחד.

אח”כ, הגמרא אומרת על הפסוק, כי יפלא ממך דבר, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך

זאת אומרת שעל פי הפשט יש ויכוח, האם זה מותר או אסור ? האם זה חייב או זכאי ? האם זה טמא או טהור ? למה לריב ? נלך לחכמים הגדולים ונפנה אליהם.

הגמרא דורשת גם דרש. כי יפלא ממך. אתה תתפלא  בין דם לדם. אמרו ישראל לפני הקב”ה, מה נשתנינו לפני כל אומה ולשון ? אתה כתבת בתורתך איש כי ישחט דם חיה או עוף ושפך את דמו וכיסהו בעפר. הרי עם שוחטים חיה טהורה או עוף יש עליו ברכה של כיסוי הדם בעפר. למה ישראל נשפך דמם כמים שנאמר שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. למה ? מה נשתנינו שככה אנחנו ? אפילו לא כמו עוף או בהמה טהורה. או בין דין לדין. שאומות העולם גוזרים עלינו כל מיני גזירות ולוקחים ממונם ואת הבתים, הנה פולארד נמק בכלא, והנה האמריקאים הסרוחים אומרים לך לשחרר מחבלים רוצחים.טמאים. אז למה נשתנינו ? ובין נגע לנגע. הפסוק אומר, אוהבי ורעי מנגד נגעי יעמודו. למה זה ? דברי ריבות בשעריך. בגלל שיש מלחמות פנימיות. שנאת חינם.

כשאתה בא לארץ ישראל תמנה עליך מלך

מה אומרת התורה ?

לא תוכל עליך ליתן עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא.

אתה צריך למנות יהודי משלך. מה ניקח גוי ? מי זה האיש הנוכרי ? זה היצר הרע שהוא שולט באדם 13 שנים ראשנות. יש מחלוקת בין רבי לאנטונינוס ממתי יצר הרע שולט על האדם. ברגע שהתינוק יוצא מרחם אימו יש לו יצר הרע. עד מתי הוא שולט בלעדית ? עד גיל 13. כשהאדם גמר 13 ונכנס ל 14 כבר בא היצר הטוב ונכנס בתוכו. ואז הוא מקבל גם נשמה. גם יצר הטוב וגם נשמה. שתי מתנות טובות מקבל באותו יום של הבר-מצווה. אור ל14 בודקים את החמץ. חמץ זה היצר הרע. מי זה 14 ? שבע שנים יהושוע בן נון כבש את הארץ. ושבע שנים חילק את הארץ. סיים יהושוע את התפקיד נפטר מייד. 14 שנים בינו לבין משה רבינו עליו השלום. אחריו היה עותניאל בן קנז, הוא הנהיג את עם ישראל. לא תתן עליך איש נוכרי, זה היצר הרע, הוא היה ב 13 שנים הראשונות שלך, הוא מראה לך שהוא אחיך כמו חזיר שפושט את רגליו קדימה להראות שפרסותיו שסועות, להראות שהוא טהור. אל תאמין לו.

שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך…..

מה זה בחר מקרב אחיך ? אשר בחר זה כנגד שאול, מלך ראשון של ישראל, גבוה משכמו ומעלה מכל עם והקב”ה ציווה את שמואל הנביא למנות אותו. אבל אח”כ,  שאול ריחם על עמלק והפסיד את הממלכה. מי בא במקומו ? דוד המלך. מקרב אחיך.  למה דוד ? בגלל שראה אותו בצאן. ראה שהוא מתנהג עם הצאן ברחמים ובתבונה. זה מתאים, מקרב אחיך. היו לו לישי 7 בנים. לדוד ולזרעו עד עולם.

למה שום תשים ? למה פעמיים ? אומר רבינו חיים בן עטר, זכותו תעמוד לנו ולכם, אנחנו מחכים שיבואו שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, כשיהיו לנו מעשים טובים, ונשוב בתשובה כמו שצריך, לא ימות משיח בן יוסף, שום תשים, וישאר בחיים. הוא יבוא יחד עם משיח בן דוד.

בעזרת יראו עינינו וישמח ליבנו בנחת ולא בצער בביאת משיחנו בעגלא ובזמן קריב.

לעילוי נשמת

אפרים שמעון אריאל ז”ל

בן סיגל תחי’     

 

 

 

תגובות

comments

הפוסט הזה פורסם בתאריך פרשת השבוע עם התגים , , , , . קישור קבוע.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *