ארכיון תג: פרשת פיקודי

ארכיון קטגוריה: פרשת פיקודי

פבר 28
פרשת פיקודי – שקלים / הגאון הרב בן ציון מוצפי

פרשת פיקודי/ הגאון הרב בן ציון מוצפי אֵ לֶּה פְ קּודֵ י הַ מִּ שְ כָּן מִּ שְ כַן הָּ עֵ דֻ ת, אֲ שֶּ ר פֻקַ ד עַ ל-פִּ י מֹשֶּ ה: עֲבֹדַ ת, הַ לְ וִּ יִּם, בְ … לקרוא את ההמשך